Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie

Zarząd TAURON Wytwarzanie, spółki z Grupy TAURON, zatwierdził 24 stycznia wynik prac komisji przetargowej, której zadaniem było wyłonienie wykonawcy bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. Wybrano ofertę konsorcjum Rafako SA – Mostostal Warszawa SA. Podpisanie kontraktu, jeśli dalsze kroki będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, zaplanowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Prace przy budowie jednostki potrwają do 2018 roku.

Postępowanie, prowadzone zgodnie z Prawem zamówień publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, rozpoczęto w maju 2010 roku. W październiku 2012 roku wpłynęły cztery oferty ostateczne złożone przez następujących wykonawców (liderzy konsorcjów): China National Electric Engineering Co. Ltd, Rafako SA, Alstom Power Sp. z o.o. i SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. Przez trzy miesiące trwały prace komisji przetargowej, która ostatecznie zarekomendowała zarządowi spółki wytwórczej z Grupy TAURON wybór oferty konsorcjum Rafako SA – Mostostal Warszawa SA za 5,41 mld złotych brutto. Pozostałe oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strategia korporacyjna Grupy TAURON zakłada budowę zrównoważonego portfela wytwórczego składającego się z jednostek w technologii węglowej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w Jaworznie jest ważnym elementem tego programu. Projekt umocni pozycję Grupy jako drugiego największego wytwórcy energii w Polsce, pozwoli także znacząco odnowić i unowocześnić jej potencjał wytwórczy, doprowadzi również do obniżenia emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Projektowana wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej będzie wiązać się z niższymi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z mniejszego zużycia paliwa na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Zakłada się również redukcję emisji CO2 o ponad 2 mln ton rocznie – w porównaniu do przygotowywanych do zastąpienia starych jednostek wytwórczych. Lokalizacja Elektrowni Jaworzno III w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń Południowego Koncernu Węglowego (Grupa TAURON), z których węgiel ma być w zdecydowanej większości (ok. 80 proc.) spalany w nowym bloku, obniży znacząco koszty transportu.

Równolegle z postępowaniem trwało załatwianie formalności związanych z inwestycją. TAURON Wytwarzanie w styczniu 2011 roku uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Została ona wydana przez Prezydenta Jaworzna po pozytywnym zaopiniowaniu raportu oddziaływania na środowisko m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. W sierpniu 2011 roku Prezydent Jaworzna wydał decyzję o pozwoleniu na budowę bloku.

 Grupa TAURON posiada doświadczoną kadrę, która nadzorowała w ostatnich latach kilka dużych projektów inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy wytwórczych (m.in. bloki w Łagiszy, Bielsku-Białej i Jaworznie).

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.