Kolejne połączenie spółek TAURONA

31 stycznia TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i TAURON Obsługa Klienta GZE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach połączyły się.

TOK przejmuje wszystkie prawa i obowiązki TOK GZE. Połączenie, podobnie jak poprzednie inkorporacje w Grupie, wynika ze strategii TAURONA w zakresie upraszczania struktury organizacyjnej oraz wdrażania modelu biznesowego, w ramach którego konsolidowane są spółki prowadzące tę samą działalność.

Wdrażanie modelu biznesowego, polegające na centralizacji zadań z tych samych obszarów przez jeden podmiot, rozpoczęło się we wrześniu 2011 roku, kiedy działające w Grupie TAURON spółki zintegrowały swoją działalność i powstały nowe podmioty takie jak: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Ekoenergia
 i TAURON Ciepło.

Kolejny etap konsolidacji jest związany z przejęciem, w grudniu 2011 r., przez TAURON  aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od koncernu Vattenfall. W jego wyniku
 w strukturę Grupy zostały włączone spółki zajmujące się analogiczną działalnością, jak już istniejące podmioty.

W październiku 2012 r. zarejestrowane zostało połączenie spółek TAURON Dystrybucja z TAURON Dystrybucja GZE oraz TAURON Ekoenergia z TAURON Ekoenergia GZE.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.