Nowa stacja w Lubinie

TAURON Dystrybucja wybuduje stację elektroenergetyczną wysokiego napięcia „Ustronie” w Lubinie. Zgodnie z planem w marcu 2014 roku sieć energetyczna w tym regionie wzbogaci się o nowy punkt zasilania. Inwestycja jest warta ponad 35 milionów złotych.

Kontrakt, którego głównym wykonawcą zostało konsorcjum Alstom Power i EL PAK,przewiduje wykonanie dokumentacji wykonawczej, robót budowlanych oraz infrastruktury, montaż i rozruch dwusystemowej rozdzielnicy GIS 110 kV, dwóch transformatorów, zabezpieczeń pól rozdzielni oraz systemu sterowania i nadzoru. Urządzenia łączności i układy pomiarowe dostarczy Alstom, który będzie odpowiedzialny za prace elektromontażowe i rozruchowe oraz za przyłączenie stacji do linii napowietrznych 110/20 kV w Lubinie. Całe wyposażenie rozdzielnicy zostanie wyprodukowane w fabrykach Alstom w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Stacja zlokalizowana będzie w rozbudowującej się dzielnicy Lubina - Ustronie, stąd też wzięła się jej nazwa. Lokalizacja wynikła ze zwiększającego się z każdym rokiem zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej na tym terenie, jak i bliskości obiektów górniczych KGHM Polska Miedź.

Dzięki wybudowaniu stacji poprawi się elastyczność ruchowa sieci 110 kV. Zwiększą się możliwości przełączania sieci i jej konfiguracji w różne układy połączeń. Takie rozwiązanie, zwiększające pewność zasilania, jest szczególnie istotne na tym obszarze, na którym zlokalizowanych jest również wiele stacji 110/20 kV nie należących do TAURON Dystrybucja.

Będzie to pierwsza w tym rejonie stacja elektroenergetyczna z wykorzystaniem technologii GIS (ang. Gas Isolated Substantion) czyli „w izolacji gazowej”. Istotą tego rozwiązania jest użycie w urządzeniach rozdzielających energię elektryczną gazu zwanego sześciofluorkiem siarki (SF6) jako elementu zabezpieczającego zamiast tradycyjnie wykorzystywanego w tym celu powietrza. Gaz ten ma trzykrotnie lepsze od powietrza właściwości dielektryczne (izolacyjne) i dobrze gasi łuk elektryczny. Jego zastosowanie w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach wysokiego napięcia umożliwia zdecydowane zmniejszenie gabarytów stacji. Dodatkowo, rozdzielnice gazowe budowane są w taki sposób, że urządzenia są zamknięte w stałej obudowie wykonanej ze stopu aluminium, dzięki czemu mają nieznaczny wpływ na otoczenie.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.