Budowa bloku 50 MW w Bielsku-Białej na finiszu

Trwają intensywne prace budowlano – montażowe i rozruch nowego bloku ciepłowniczego TAURON Wytwarzanie o mocy 50 MW na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko – Biała. Pierwsza synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną została wykonana pod koniec lutego.

Na terenie bielskiej elektrociepłowni powstaje kogeneracyjny blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe z akumulatorem ciepła. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. ZEC Bielsko-Biała pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną i ciepło ze swoich źródeł, dlatego moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnych potrzeb.

Obecnie TAURON Wytwarzanie prowadzi intensywne prace budowlano-montażowe, rozruchowe oraz regulacyjne nowego bloku. Zrealizowano już główne rozruchy  w układzie wody sieciowej, dzięki którym możliwe było pierwsze oddanie wyprodukowanego z nowego bloku ciepła do sieci ciepłowniczej miasta. Nowy blok ciepłowniczy będzie charakteryzował się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Jego oddanie do eksploatacji przewidziano na koniec II kwartału 2013 r.

Blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny o wydajności ok. 220 t/h oraz turbinę przeciwprężną o mocy ciepłowniczej 106 MWt, i mocy elektrycznej 50 MWe. Dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy ok 80 MWt.

 

Kluczowe daty inwestycji:

 

Uzyskanie   pozwolenia na budowę

IV   kwartał 2011

Projekt   podstawowy blokowy

III   kwartał 2011

Próba   ciśnieniowa kotła fluidalnego

IV   kwartał 2011

Dostawa   generatora

I   kwartał 2012

Montaż   turbiny

III   kwartał 2012

Montażem   zbiornika akumulatora ciepła (bez izolacji)

III   kwartał 2012

Rozruch   układu nawęglania

III   kwartał 2012

Rozruch   turbozespołu na zimno

IV   kwartał 2012

Pierwsza   synchronizacja bloku z KSE

I   kwartał 2013

Przekazanie   bloku do eksploatacji

II   kwartał 2013 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.