TAURON deklaruje zrównoważony rozwój

TAURON Polska Energia dołączył 15 marca do sygnatariuszy Deklaracji biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. To jeden z elementów wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, obowiązującej w Grupie od ubiegłego roku.

Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia, podpisał deklarację, w której spółka zobowiązuje się do zaangażowania w realizację celów strategicznych „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. To polski odpowiednik dokumentu „Vision 2050. The new agenda for business” Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu cele zdefiniowane na światowym poziomie zostały przeniesione na polski grunt. Liderem projektu została firma doradcza PwC.

Dotychczas Deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisało kilkadziesiąt firm, wśród których znajdują się największe podmioty rynkowe i polskie spółki międzynarodowych koncernów.

- Zapewnienie energii elektrycznej klientom to nasz główny cel, nie tylko w kontekście biznesowym, ale także w aspekcie zrównoważonego rozwoju – mówi prezes Dariusz Lubera. – Podpisując tę deklarację powtarzamy zobowiązanie, które złożyliśmy podejmując decyzję o wdrażaniu Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON – podkreśla.

Cele zdefiniowane w „Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020” są zgodne z zapisami deklaracji. Odnoszą się m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia nowych technologii, podejmowania działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko czy prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zaufanie i dialog.

- Chcemy, aby realizowane przez nas działania były transparentne dla wszystkich interesariuszy, dlatego w połowie roku planujemy wydanie pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON – dodaje Dariusz Lubera.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.