TAURON polskim liderem CCS

TAURON Polska Energia, jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, będzie prowadzić prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin. Pilotowa przewoźna instalacja Grupy TAURON już za miesiąc rozpocznie pracę w Elektrowni Łaziska. Projekt badawczy prowadzony jest przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach zadania realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

CCS (Carbon Capture and Storage), tj. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, to technologia, która ma pomóc w realizacji polityki środowiskowej UE, zakładającej m.in. minimalizację emisji CO2 do atmosfery.

- Obecnie ponad 90 proc. energii wytwarzanej przez Grupę TAURON pochodzi z węgla kamiennego. Mimo dywersyfikacji portfela wytwórczego, paliwo to jeszcze przez wiele lat będzie stanowiło podstawę produkcji energii. Dlatego musimy rozwijać czyste technologie węglowe. Z jednej strony stawiamy na wysokosprawne i ekologiczne jednostki węglowe, z drugiej zaś inwestujemy w badania nad wychwytywaniem CO2 - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Technologia wychwytywania CO2 ze spalin elektrowni nie jest stosowana do tej pory nigdzie na skalę przemysłową, dlatego badania nad nią są jedyną drogą sprawdzenia jej i dopracowania szczegółów – minimalizując m.in. jej wpływ na obniżenie efektywności bloków węglowych. Instalacja pilotowa TAURONA jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce, przewidzianym do badań procesu usuwania CO2 z rzeczywistych spalin bloku węglowego przy wykorzystaniu absorbcji chemicznej.

– Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynierskiej TAURONA i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju - mówi Marek Ściążko, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Unikatowe – mobilne –  rozwiązanie w systemie zabudowy kontenerowej pozwoliło na ograniczenie kosztów budowy instalacji, dając równocześnie szerokie możliwości jej zastosowania w różnych obiektach należących do Grupy TAURON. Pozwala to na prowadzenie badań zarówno w blokach energetycznych z kotłami pyłowymi jak i fluidalnymi, w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Projekt instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin prowadzą specjaliści Grupy TAURON oraz ICHPW. W jego ramach planuje się przeprowadzenie badań w dwóch lokalizacjach. Pod koniec kwietnia instalacja rozpocznie roczną pracę na terenie Elektrowni Łaziska, współpracując z konwencjonalnym blokiem 200 MW. Następnie zostanie przewieziona do Elektrowni Jaworzno III, gdzie będą prowadzone badania na spalinach z kotła fluidalnego. Po zakończeniu realizacji zadania badawczego jednostka pilotowa dalej będzie mogła być wykorzystywana do badań także na innych blokach energetycznych, ułatwiając tym samym wdrażanie instalacji wychwytywania CO2 na skalę przemysłową.

Koszty zbudowania instalacji pilotowej, w wysokości 8,8 mln zł, zostały pokryte ze środków Grupy TAURON. Instalacja powstała w ramach realizacji zadania badawczego pn. „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”. Zadanie realizowane jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” i zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Projekt instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 jest jednym z wielu działań o charakterze badawczo-rozwojowym realizowanych w Grupie TAURON. Spółki Grupy biorą udział również w innych zadaniach badawczych w ramach wspomnianego wcześniej programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.

TAURON uczestniczy w opracowaniu technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin oraz w opracowaniu technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. Grupa bierze również udział w pracach dotyczących zgazowania węgla.

Dodatkowo TAURON  realizuje zadanie pn. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”. W jego ramach w styczniu 2013 r. zabudowana została w Elektrowni Łagisza instalacja badająca skuteczność wychwytu CO2 ze spalin bloku 460 MW metodą zmiennociśnieniową.

Grupa TAURON bierze również udział w szeregu innych zadań badawczych finansowanych ze środków własnych spółek, jak również dofinansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Są to między innymi projekty dofinansowane przez KIC InnoEnergy (np. projekt CoalGas, związany z redukcją emisji rtęci) czy fundusze Unii Europejskiej (projekt Flexiburn CFB, dotyczący spalania tlenowego). Warto wspomnieć również, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt HTRPL (High Temperature Reactor), w ramach którego badane są możliwości wykorzystania w polskim przemyśle reaktorów wysokotemperaturowych.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.