Nowy projekt dla czterech gmin

TAURON Ciepło rozpoczyna modernizację systemu ciepłowniczego w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi. Wartość projektu wyniesie ok. 120 mln zł i jest on dofinansowany – kwotą niespełna 42 mln zł – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podstawową korzyścią z realizacji projektu będzie ograniczenie strat ciepła na przesyle. Pozwoli to zaoszczędzić energię w wysokości ponad 114 tys. GJ/rok oraz uniknąć ok. 12 tys. ton/rok emisji CO2 na rok.

W kwietniu spółka podpisała umowy z generalnym wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm. Zajmie się on przebudową sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych i izolacji na sieciach napowietrznych.

Projekt ma na celu zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko, podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywności energetycznej w procesie użytkowania energii. Przedsięwzięcie ma duże znaczenie zarówno dla regionu, jak i samej spółki, która w znacznym stopniu poprawi stan techniczny dużej części infrastruktury przesyłowej.

W ramach projektu modernizacji sieci prowadzone będą inwestycje związane z wymianą sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, wymiany izolacji na sieciach napowietrznych, przebudowy węzłów grupowych z zewnętrzną instalacją odbiorczą na węzły indywidualne oraz sieć ciepłowniczą z przyłączami. Spółka wybuduje lub przebuduje 31,1 km sieci ciepłowniczych oraz wybuduje 153 węzłów indywidualnych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.