Ruszyła pierwsza instalacja do usuwania CO2 w TAURONIE

Pilotowa instalacja aminowego usuwania dwutlenku węgla ze spalin rozpoczęła 25 kwietnia pracę w Elektrowni Łaziska. To pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce, prowadzony przez Grupę TAURON przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Podstawę produkcji energii elektrycznej w Grupie TAURON stanowi węgiel kamienny – obecnie ponad 90 proc. portfela wytwórczego holdingu opiera się na tym paliwie. Dlatego TAURON rozwija czyste technologie węglowe, stawiając na wysokosprawne i ekologiczne jednostki węglowe, jak również inwestując w badania nad wychwytywaniem CO2. Tym samym Grupa realizuje zadania z zakresu polityki środowiskowej Unii Europejskiej, która zakłada m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Ważnym projektem z tego obszaru jest pilotowa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin, która 25 kwietnia rozpoczęła pracę w TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska. – To pierwsze w Polsce zastosowanie tej technologii w funkcjonującej elektrowni. Liczymy, że efekty badań pozwolą na minimalizację wpływu działania instalacji na efektywność bloków energetycznych i przyczynią się do obniżenia wskaźników emisyjności jednostek wytwórczych w Grupie - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Instalacja została zbudowana w systemie kontenerowym, który umożliwia sprawny transport, a tym samym daje szerokie możliwości jej zastosowania w różnych obiektach należących do Grupy TAURON. – Przez najbliższy rok instalacja pozostanie na terenie Elektrowni Łaziska i będzie współpracować z konwencjonalnym blokiem 200 MW. Następnie zostanie przewieziona do Elektrowni Jaworzno III, gdzie będą prowadzone badania na spalinach z kotła fluidalnego – mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Projekt instalacji pilotowej aminowego usuwania CO2 ze spalin prowadzą specjaliści Grupy TAURON oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. – Innowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin powstała w wyniku ścisłego współdziałania kadry inżynierskiej TAURONA i Instytutu. Ten twórczy efekt współpracy jest ważnym krokiem dla energetyki w rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych i wytycza kierunki dla ich dalszego rozwoju  mówi Marek Ściążko, dyrektor ICHPW.

Po zakończeniu realizacji zadania badawczego jednostka pilotowa dalej będzie wykorzystywana do badań także na terenie innych bloków energetycznych, ułatwiając tym samym wdrażanie instalacji wychwytywania CO2 na skalę przemysłową.

Koszty zbudowania instalacji pilotowej, w wysokości 8,8 mln zł, zostały pokryte ze środków Grupy TAURON. Instalacja powstała w ramach realizacji zadania badawczego pn. „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zeroemisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”. Zadanie realizowane jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” i zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

instalacja_2_TAURON.jpg

Rozmiar 1.3 MB 1500x1000 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.