TAURON i PSE zachęcą klientów do kontrolowania i zmniejszenia zużycia energii

Możliwość kształtowania swojego zużycia energii elektrycznej w oparciu o narzędzia sprzedażowe i innowacyjne taryfy - rozpoczyna się pilotażowy projekt Grupy TAURON i Polskich Sieci Elektroenergetycznych, skierowany do 600 klientów z Górnego Śląska.

TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Dystrybucja oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 13 czerwca trójstronne porozumienie, dzięki któremu rozpoczęły realizację wspólnego projektu pilotażowego badania wpływu innowacyjnych taryf na  zachowania klientów w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i potrwa rok. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu klienci są w stanie sterować zużywaną przez siebie energią w oparciu o różnego rodzaju bodźce stosowane przez sprzedawcę lub operatora sieci. W pierwszej kolejności projekt ten pokaże, czy możliwe jest podniesienie efektywności korzystania z energii elektrycznej i lepsze nią gospodarowanie. Ponadto, z punktu widzenia PSE, może stanowić element poprawiania bilansu w szczytach obciążenia w  krajowym systemie elektroenergetycznym. Chodzi o takie kształtowanie zużycia energii, aby największe obciążenia sieci z okresów szczytowych przenosić na strefy pozaszczytowe. Istotnym celem programu jest też potwierdzenie, że działania te będą również opłacalne dla klientów.

Do projektu zostały wybrane rozwiązania z rodziny DSR (ang. Demand Side Response). Pierwsze z nich, określane często mianem taryf wielostrefowych, opiera się na  zróżnicowanym koszcie energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, co  skłania klienta do bardziej świadomych i racjonalnych zachowań. Kolejne z nich z kolei stanowią tzw. programy z redukcją mocy – w takim przypadku to operator sieciowy określa okresy (zwykle kilka w roku), w których działają specjalne reguły mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, oferując w zamian klientowi odpowiednie korzyści finansowe.

Wdrożenie mechanizmów DSR nie jest możliwe bez infrastruktury smart pozwalającej na  bieżący monitoring zużycia energii przez klientów oraz dającej szansę na interaktywną komunikację ze sprzedawcą i dystrybutorem. Jako grupę docelową pilotażu wybrano mieszkańców gmin w województwie śląskim, którzy korzystają już z inteligentnych liczników udostępnionych przez TAURON Dystrybucja. Do udziału w projekcie TAURON zaprosi około 600 klientów, którzy otrzymają informacje i materiały na temat projektu niezbędne, by rozsądnie zarządzać własnym zużyciem energii.

- Nowoczesne funkcjonalności liczników smart zainstalowanych przez TAURON Dystrybucja są warunkiem niezbędnym realizacji tego typu inicjatyw. To między innymi z myślą o takich rozwiązaniach dystrybucja inwestuje w inteligentną infrastrukturę pomiarową – mówi Marek Kleszczewski, wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Uczestnikom zostaną zaproponowane trzy warianty udziału w pilotażu. Wariant pierwszy opracowany został w oparciu o taryfę wielostrefową. Klient będzie mógł (codziennie, przez rok) obniżać średnią cenę dobową zużywanej energii poprzez unikanie jej wysokiej konsumpcji w najdroższej strefie. Saldo wynikające z bieżącego zużycia i w efekcie z wynikłych korzyści będzie przedstawione w aplikacji dostępnej za pośrednictwem Internetu.

W drugiej opcji zadaniem klienta będzie zredukowanie swojego zużycia w odpowiedzi na sygnał wysłany przez TAURON w wybranym dniu, w danych godzinach szczytowych. Trzecia z możliwych form współpracy klienta z TAURONEM również polega na redukcji zużycia energii, ale do konkretnego, wyznaczonego przez spółkę poziomu.

Dla wszystkich aktywnych uczestników projektu TAURON przewidział atrakcyjne nagrody, m.in. bony płatnicze.

- W trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych klientów pilotaż nie przewiduje możliwości zwiększenia rachunku za energię uczestnika, który nie dostosował się do umówionych i  stawianych przed nim oczekiwań. Bodźcowa forma komunikacji z klientem ma jedynie zmotywować do proaktywnej zmiany zachowań konsumenckich np. poprzez możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści finansowych dzięki wyłączeniu zbędnych w danej chwili urządzeń. Cieszymy się, że to właśnie my jako pierwsi w Polsce we współpracy z firmą PSE sprawdzimy to innowacyjne rozwiązanie. To kolejny krok w budowaniu naszej przewagi konkurencyjnej na rynku sprzedaży energii – podkreśla Piotr Gołębiowski, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż GZE.

Partnerem współfinansującym projekt są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

- Z perspektywy PSE najistotniejszym efektem projektu pilotażowego będzie informacja na  ile odbiorcy uczestniczący w projekcie będą podatni na obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, a także na ile będzie można, w określonych sytuacjach, na  polecenie PSE przekierować to zapotrzebowanie z okresów szczytu na okresy, kiedy obciążenie KSE jest mniejsze. Pozwoli to na ocenę wpływu zastosowania podobnych rozwiązań dla znacznie większej skali, w szczególności po wprowadzeniu liczników zdalnego odczytu u  wszystkich odbiorców energii elektrycznej – wyjaśnia Henryk Majchrzak, prezes zarząduPSE.

Doświadczenia z programu pilotażowego pozwolą na stworzenie bazy wiedzy potrzebnej do  wdrożenia w przyszłości nowych rozwiązań produktowych. Umożliwią one pogodzenie potrzeb racjonalnego wykorzystania ograniczonego potencjału źródeł wytwórczych, przepustowości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych z oczekiwaniami klientów. W  konsekwencji mogą realnie przyczynić się do spadku cen energii oraz szeroko rozumianych opłat okołoenergetycznych, poprzez ograniczenie konieczności realizacji kosztownych inwestycji w energetyce.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.