TAURON Wytwarzanie: dane środowiskowe potwierdzone certyfikatem

TAURON Wytwarzanie przeszedł pozytywnie audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ponowną weryfikację systemu EMAS. 

Badanie audytowe spółki odbyło się w drugim kwartale 2013 r. i zostało przeprowadzone przez jednostkę certyfikacyjną „Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania”. 

Wyniki weryfikacji i walidacji potwierdziły zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska. Zgodnie z oświadczeniem weryfikatora, dane i informacje zawarte w zaktualizowanej deklaracji środowiskowej obiektów dają rzetelny, wiarygodny i prawdziwy obraz ich działalności. 

TAURON Wytwarzanie otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N 18001. 

- Realizacja planów biznesowych jest związana z kierunkami wyznaczonymi w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do 2020 r. Jednym z nich jest ochrona środowiska w łańcuchu wartości – TAURON Wytwarzanie minimalizuje wpływ na środowisko, wykorzystując najlepsze standardy i systemy zarządzania środowiskowego – mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie

W TAURON Wytwarzanie zintegrowany system zarządzania funkcjonuje już od kilku lat. Początkowo dotyczył jakości i środowiska, później został uzupełniony o zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje teraz wszystkie komórki organizacyjne. Jego wprowadzenie umożliwia bardziej efektywne zarządzanie produkcją, oddziaływaniem na środowisko oraz bezpieczeństwem pracy.

Dodatkowo oddziały: Elektrownia Łaziska, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Siersza i ZEC Bielsko-Biała posiadają rejestrację w unijnym systemie ekozarządzania EMAS. W 2013 r. do tego systemu dołączy również Elektrownia Łagisza, która jest w trakcie procedury rejestracyjnej.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.