TAURON Ciepło zwiększa bezpieczeństwo dostaw

Większe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich oraz rozwój rynku ciepłowniczego na tym obszarze – to podstawowe korzyści wynikające z zawartej 19 września umowy pomiędzy TAURON Ciepło a Elektrociepłownią Chorzów ELCHO z Grupy ČEZ. Dziesięcioletnia umowa dotyczy dostawy przez ELCHO do TAURON Ciepło w sumie 170 MW mocy cieplnej.

EC ELCHO z Grupy ČEZ jest jednym z partnerów biznesowych TAURON Ciepło. Współpraca ta pozwala spółce na zwiększenia zamówienia ciepła u zewnętrznego dostawcy.

To kolejny projekt prowadzący do zabezpieczenia odpowiednich mocy wytwórczych, który rozpoczęliśmy w ostatnim czasie. Grupa TAURON, realizując strategię biznesową i wynikający z niej plan zapewnienia dostaw energii – w tym ciepła, zawiera wieloletnią umowę z podmiotem posiadającym wolne moce wytwórcze i zainteresowanym zwiększeniem wytwarzania i sprzedaży ciepła – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. Nadrzędnym celem jest zapewnienie naszym klientom dostępu do wytworzonej w kogeneracji, efektywnej ekonomicznie i ekologicznie energii oraz ciepła.

Zgodnie z umową zawartą na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2024 r. TAURON Ciepło dostarczać będzie klientom przyłączonym do swojej sieci – z obszaru Katowic, Chorzowa i Świętochłowic i Siemianowic Śląskich – ciepło wytworzone przez ELCHO.

Długoterminowa współpraca pozwoli na rozwój rynku ciepłowniczego w regionie i przyniesie wymierne korzyści TAURON Ciepło. Zapewni spółce odpowiednią jakość i bezpieczeństwo dostaw ciepła do klientów, pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystania infrastruktury wytwórczej i przesyłowej i da możliwość zapewnienia dostaw ciepła do nowych klientów. EC ELCHO dzięki umowie zwiększy wytwarzanie i sprzedaż ciepła.

Mamy nadzieję na długoterminowe efekty wynikające ze współpracy z EC ELCHO, w tym w szczególności na zwiększenie skali prowadzonej przez TAURON Ciepło dystrybucji ciepła. Ze swej strony przygotujemy i zabezpieczymy techniczne możliwości długoletniego odbioru ciepła od EC ELCHO poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej – mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.