Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON

Grupa TAURON wydała pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowuje wyniki pozafinansowe za 2012 r. oraz przedstawia strategię na kolejne lata.

 - Od początku istnienia Grupy TAURON jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze, jak i społeczne oraz na środowisko – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez wydobycie surowców, wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu, a także stanowi o jakości życia ludzi – podkreśla.

Bezpieczeństwo energetyczne to obok zorientowania na klienta wiodący kierunek strategii zrównoważonego rozwoju, która wskazuje cele dla Grupy na lata 2012 - 2015 r. z perspektywą do roku 2020. Ich realizację wspierają: zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji, ochrona środowiska w łańcuchu wartości oraz zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym.

Strategia stanowi podstawę pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju. Każdy z jej kierunków jest opisany zarówno z perspektywy dotychczas podejmowanych działań, jak i zobowiązań na przyszłość. Dane pozafinansowe są raportowane z obszarów m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, ochrony środowiska, zaangażowania społecznego oraz odpowiedzialności za produkt. Wydawnictwo to także przegląd praktyk i projektów kierowanych m.in. do klientów oraz społeczności lokalnych, realizowanych zarówno przez spółki Grupy, jak i Fundację TAURON.

Raport został wydany pod hasłem „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”. Bezpieczeństwo definiowane jest w kontekście kierunków strategicznych: jako nowoczesne źródła wytwarzania i technologie zapewniające stały dostęp do energii, standardy obsługi gwarantujące komfort klientów, troska o środowisko naturalne, rozwój pracowników oraz świadomy wpływ na otoczenie.

Wydawnictwo jest ilustrowane zdjęciami portretowymi pracowników Grupy TAURON. Raport jest opracowany zgodnie z międzynarodową metodologią GRI i został poddany zewnętrznej weryfikacji, co stanowi potwierdzenie rzetelności przedstawionych danych.

Raport można pobrać tutaj

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.