TAURON Wytwarzanie: konferencja „Technologie CCS dla energetyki”

Pierwsze wnioski z pracy pilotowych instalacji do separacji dwutlenku węgla ze spalin kotłowych poznali uczestnicy konferencji organizowanej wspólnie przez Akademię Górniczo - Hutniczą i TAURON Wytwarzanie, 5 i 6 listopada w Krakowie.

TAURON to pierwsza spółka energetyczna w Polsce, która prowadzi prace badawcze nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin.Przy współudziale instytucji naukowo – badawczych zostały zaprojektowane i wybudowane dwie instalacje pilotowe, które już od ponad pół roku pracują w jednostkach TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Łaziska i Elektrowni Łagisza.

- Testy w warunkach przemysłowych pozwalają określić wpływ podstawowych parametrów pracy na sprawność procesu, dają możliwość uzyskania wiedzy technicznej i danych w czasie rzeczywistym – mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. - Wyniki prowadzonych badań przyczynią się do optymalizacji układów usuwania CO2 ze spalin oraz opracowania założeń procesowych do budowy tego typu instalacji w większej skali – dodaje.

 W Elektrowni Łaziska działa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin, a w Elektrowni Łagisza zabudowano instalację pilotową sekwestrującą CO2 ze spalin metodą zmiennociśnieniową.

- Wspólnie z TAURON opracowaliśmy unikalną w skali światowej, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego, instalację do usuwania CO2 na stałych sorbentach – mówi Wojciech Nowak, profesor Politechniki Częstochowskiej. – Na konferencji zaprezentowaliśmy pierwsze wyniki badań z tej instalacji.

-  Konferencja była podsumowaniem ponad dwuletniej współpracy zespołów naukowych i energetyków z Grupy TAURON nad opracowaniem i testowaniem dwóch koncepcji technologicznych związanych z usuwaniem dwutlenku węgla ze spalin – podsumowuje profesor Marek Ściążko z zabrzańskiego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla – Grupy badawcze zbierają obecnie doświadczenia eksploatacyjne z tych instalacji polotowych, które pobierają część spalin w wielodniowych testach.

 Konferencja miała na celu podzielenie się doświadczeniami technicznymi i ekonomicznymi związanymi z wychwytywaniem dwutlenku węgla w dwóch różnych technologiach.

Podczas konferencji omawiane były tematy związane z odbudową mocy wytwórczych energetyki przy wykorzystaniu czystych technologii węglowych, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych. Na jej uczestników czekała także możliwość zobaczenia pracujących w TAURON Wytwarzanie pilotowych instalacji CCS.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.