Zmiany w rachunkach za energię elektryczną

Od lutego klienci TAURONA z obszaru krakowskiego otrzymują nowe rachunki ze energię elektryczną. Zmiany dotyczą ponad 800 tys. klientów. Związane są z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń, który usprawni obsługę i umożliwi dostęp do nowoczesnych usług. Zmieni się m.in. numer konta bankowego do dokonywania wpłat oraz ilość blankietów opłat. Już od stycznia klienci TAURONA korzystają z obniżonych cen energii w taryfach i produktach energetycznych.

 

Nowy system rozliczeń umożliwi klientom dostęp do nowoczesnych usług, m.in. elektronicznej faktury, wielofunkcyjnego elektronicznego biura obsługi oraz niestandardowych produktów, które będzie można zamówić telefonicznie lub przez Internet.

- Podpisując umowę z każdym klientem przyjmujemy zobowiązanie do realizacji jego oczekiwań. Preferencje klientów poznaliśmy m.in. dzięki badaniom dotyczącym użytkowania energii elektrycznej. Dziękujemy wszystkim klientom za przekazanie nam opinii i wniosków - mówi Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż. - Teraz, kiedy wdrażamy konkretne rozwiązania, prosimy Państwa o współpracę i zapoznanie się z ważnymi informacjami na temat zmian – dodaje.

Zmiana systemu rozliczeń obejmuje klientów TAURONA z obszaru krakowskiego, tj. gospodarstwa domowe oraz małe i średnie firmy zlokalizowane na terenie dawnego województwa krakowskiego i nowosądeckiego. Każdy z klientów otrzyma nowy rachunek w terminie wyznaczonym dla dotychczasowego okresu rozliczeniowego. Na przykład klient, który korzysta z rozliczeń sześciomiesięcznych (prognozowych) i otrzymuje faktury w marcu i wrześniu, nowy rachunek dostanie po raz pierwszy w marcu br.

 

Zakres zmian

Zmienia się szablon faktury za energię elektryczną. Rachunek klienta, który rozliczany jest co pół roku, składa się z trzech stron. Na pierwszej znajduje się rozliczenie za ostatnich sześć miesięcy, na drugiej wyliczenie należności prognozowanej na następny okres rozliczeniowy, a na trzeciej -  blankiety opłat prognozowanych.

Kwota należności prognozowanej na pół roku podzielona jest na pięć blankietów opłat. Jeśli w wyniku rozliczenia poprzedniego okresu rozliczeniowego powstanie niedopłata, pierwszy blankiet będzie opiewał na wyższą - o wartość niedopłaty - kwotę (np. jeżeli niedopłata wynosi 40 zł, a kwota opłaty prognozowej 100 zł, pierwszy blankiet będzie na kwotę 140 zł). W przypadku nadpłaty w poprzednim okresie rozliczeniowym pierwszy blankiet będzie opiewał na niższą - o wartość nadpłaty - kwotę (np. jeżeli nadpłata wynosi 30 zł, a kwota opłaty prognozowej 100 zł, pierwszy blankiet będzie na kwotę 70 zł.).

Bez zmian pozostają okresy rozliczeniowe. Każdy klient będzie rozliczany z taką częstotliwością, jak dotychczas.

Każdy klient ma teraz nowy numer konta bankowego do dokonywania wpłat. Osoby, które otrzymają nowe faktury, powinny dokonywać przelewów na nowy numer konta. Klienci, którzy mają blankiety opłat sprzed zmian, powinni wpłacać należności na numer konta bankowego znajdującego się na tych blankietach.

Do każdego punktu poboru energii elektrycznej (czyli do każdego licznika energii) przyporządkowany jest nowy numer klienta/płatnika. Podawanie numeru klienta/płatnika podczas kontaktów z TAURONEM usprawni obsługę.

Nowe faktury będą wysyłane sukcesywnie - od lutego do lipca - do wszystkich klientów objętych zmianami.

Szczegółowy opis nowego rachunku dostępny jest w punktach obsługi TAURON oraz na stronie internetowej www.tauron-pe.pl/zmiany

 

 Uwaga na oszustów

Zmiana systemu rozliczeń nie wymaga dokonywania zmian w umowach z TAURONEM. Klienci nie muszą podpisywać żadnych dokumentów. TAURON przypomina również, że nie wysyła do domów swoich klientów żadnych przedstawicieli handlowych i ostrzega przed oszustami.

- Prosimy naszych klientów, by zachowali czujność. Jeżeli ktoś będzie odwiedzał Państwa w domu i namawiał do zawarcia nowej umowy z TAURONEM, prosimy o niepodpisywanie dokumentów i zgłoszenie tego faktu pod numer 555 444 555 - informuje Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

 

Gdzie szukać dodatkowych informacji

Każdy klient otrzyma wraz z nową fakturą informację dotyczącą zmian. O wdrożeniu nowego systemu rozliczeń poinformowani zostali również rzecznicy praw konsumenta, przedstawiciele władz lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych.

Dodatkowe wyjaśnienia można znaleźć na stronie www.tauron-pe.pl/zmiany oraz w punktach obsługi TAURON. Informacje o zmianach w rachunkach za energię elektryczną zamieszczane będą również w mediach.

- Jestem przekonany, że nasi klienci szybko przyzwyczają się do wprowadzonych zmian i chętnie będą korzystać z nowych produktów i usług, które możemy zaoferować dzięki wprowadzeniu nowoczesnego systemu rozliczeń - mówi Grzegorz Lot.

Nowy system rozliczeń wdrażany będzie sukcesywnie w kolejnych rejonach, w których TAURON jest sprzedawcą energii elektrycznej. Zakończenie tego procesu planowane jest na 2015 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.