Nowy zarząd TAURONA wybrany

Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia wybrała 17 marca zarząd na czwartą (trzyletnią) kadencję. Wcześniej cały zarząd trzeciej kadencji został odwołany. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej – nowy zarząd rozpoczął pracę od 17 marca.

W skład nowego zarządu wchodzą:

Dariusz Lubera – prezes zarządu;

Aleksander Grad – wiceprezes zarządu ds. korporacji;

Katarzyna Rozenfeld  – wiceprezes zarządu ds. handlowych;

Stanisław Tokarski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju;

Krzysztof Zawadzki – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Wcześniej Aleksander Grad złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej TAURONA.

Zarząd trzeciej kadencji pracował do 17 marca w składzie: Dariusz Lubera – prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Dariusz Stolarczyk, Joanna Schmid, Krzysztof Zawadzki, Aleksander Grad.

 

***

Życiorysy członków zarządu czwartej kadencji:

Dariusz Lubera

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Kolejno pracował: w latach 1983-1985 w Zakładach Mechanicznych Tarnów, w latach 1985-1991 w Zakładzie Energetycznym Tarnów, w latach 1991-1993 w Zakładzie Energetycznym Tarnów jako dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, w latach 1993–2004 w Zakładzie Energetycznym Tarnów SA jako prezes zarządu, w latach 2004-2006 w Enion SA jako wiceprezes zarządu, w latach 2007-2008 w Enion SA jako kierownik projektu, od 2008 r. w TAURON Polska Energia SA jako prezes zarządu – dyrektor generalny.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej PSE SA. Wieloletni członek: Rady ds. Cen Transferowych w Sektorze Energetycznym przy Ministerstwie Gospodarki, Polskiego Klubu Kogeneracji KOGEN Polska i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od 1998 do 2008 r. prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Od 2008 roku stoi na czele Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Przewodniczący, a następnie członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego Live Working Association (LWA), a także Komitetu Technicznego ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Od maja 2013 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA.

 

Aleksander Grad

Absolwent Wydziału Geodezji Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do 1997 r. prywatny przedsiębiorca. W latach 1990-1994 -  samorządowiec. W latach 1997 – 1999 – wojewoda tarnowski. Od 1999 do 2000 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III. W latach 2007-2011 Minister Skarbu Państwa nadzorujący m.in. wprowadzenie na giełdę PZU, GPW, TAURON Polska Energia, PGE, Enea, Bogdanka, JSW oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie. Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego – kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku kapitałowego. W latach 2012 – 2014 prezes zarządu spółki PGE EJ 1 sp. z o.o., odpowiadającej za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Od 1 lutego 2014 r. członek rady nadzorczej TAURON Polska Energia. Delegowany w lutym 2014 r. przez radę nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu.Od lutego 2014 r. członek Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii.

Poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Mandat poselski złożył w czerwcu 2012 r.

 

 

Katarzyna Rozenfeld

Ukończyła studia z zakresu ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii. Ukończyła także kurs doradców inwestycyjnych.

Pracowała kolejno: w latach 1994-1999 w PriceWaterhouseCoopers w Warszawie jako executive w dziale doradztwa finansowego, gdzie m.in. kierowała projektem nabycia największej elektrociepłowni w Europie przez Vattenfall; w latach 1999-2001 w PwC w Londynie jako menedżer w dziale prywatyzacji i finansów przedsiębiorstw; w latach 2001-2005 w PwC w Warszawie jako menedżer/wicedyrektor w dziale finansów przedsiębiorstw i restrukturyzacji, gdzie pracowała nad wprowadzeniem czołowych europejskich spółek na rynek energetyczny w Polsce, w tym m.in. EdF, Vattenfall i RWE; w latach 2005-2008 w PwC w Warszawie jako dyrektor działu doradztwa, gdzie stworzyła i prowadziła pierwszy w PwC w Polsce zespół branżowy (energetyczny); w latach 2009-2012 w Vattenfall Energy Trading na stanowisku członka zarządu, dyrektora zarządzającego ds. handlowych; od 2013 r. partner w Telos Partners, gdzie zajmowała się wspieraniem przedsiębiorstw w procesie transformacji, działalnością coachingową i mentoringową.

 

Stanisław Tokarski

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, jak również szereg studiów podyplomowych, w tym między innymi w zakresie energetyki jądrowej we współczesnej elektroenergetyce (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński) oraz zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w Elektrowni Jaworzno III, gdzie między innymi zajmował stanowiska w obszarze produkcji (1992-1996), a następnie zastępcy dyrektora ds. strategii i zarządzania (1996-1997), dyrektora ds. strategii i zarządzania (1997-2001). W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie SA.

Jest działaczem wielu organizacji, min: Eurelectric oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Od 1998 r. uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Rady Dyrektorów VGB. Aktywnie działa w KIC InnoEnergy, międzynarodowej spółce prowadzącej projekty badawczo-rozwojowe. Jest prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

 

Krzysztof Zawadzki

Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business, a także w zakresie rachunkowości i finansów oraz w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W branży energetycznej pracuje nieprzerwanie od początku 1996 r. Karierę rozpoczął w Elektrowni Łagisza SA w Będzinie w pionie ekonomiczno-finansowym, a następnie kontynuował jako zastępca głównego księgowego w Południowym Koncernie Energetycznym SA. Przez dwa lata, do sierpnia 2009 r., zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Rachunkowości i Podatków - głównego księgowego w TAURON Polska Energia SA. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Od 21 sierpnia 2009 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w TAURON Polska Energia SA.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.