TAURON z PIR-em we wspólnym projekcie energetycznym

20 marca TAURON Polska Energia oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie w sprawie finansowania budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Będzie to jedna z największych inwestycji Grupy TAURON w województwie śląskim i jeden z największych tego typu projektów realizowanych obecnie w Polsce. Wartość przedsięwzięcia przekroczy 1,5 miliarda złotych, a udział PIR osiągnie maksymalny dopuszczalny poziom 750 milionów złotych. Blok rozpocznie pracę pod koniec 2018 roku.

- To kolejna bardzo ważna inwestycja energetyczna z udziałem spółek Skarbu Państwa, które napędzają wzrost gospodarczy Polski. W ostatnich sześciu latach nasz wzrost gospodarczy wyniósł narastająco prawie 20 proc. To robi wrażenia zwłaszcza na tle całej Unii, której PKB skurczył się przez ten czas o 0,8 proc. W ciągu sześciu lat nakłady na rozbudowę mocy wytwórczych wyniosą 30 mld zł. Dzięki temu powstaną nowoczesne bloki o łącznej mocy 5000 MW, a nasze moce wytwórcze będą najnowocześniejsze w Europie. Wśród nich blok gazowo-parowy w Łagiszy, który zacznie działać za cztery latamówi Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa. – PIR jest już zaangażowany w projekty o wartości 5 mld zł i analizuje kolejne o wartości 10 mld zł.

- Wspólna inwestycja z TAURONEM to dowód na to, że Polskie Inwestycje Rozwojowe osiągnęły pełną zdolność realizowania zadań, do których Fundusz został powołany. Skala inwestycji, jej znaczenie dla rozwoju regionu, poprawy efektywności i bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarki, a także pozytywny wpływ na środowisko, idealnie wpisują się w naszą misję. Jednocześnie udział PIR-u w projekcie to gwarancja rentowności całej inwestycji. Obok wspólnej z Lotosem inwestycji na złożu B-8 oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, projekt Łagisza to już trzecia inwestycja PIR prowadząca do realizacji strategicznego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Kolejne inwestycje PIR w tym sektorze powinny ujrzeć światło dzienne w najbliższych tygodniach – mówi Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy około 413 MWe w Elektrowni Łagisza wpisuje się w strategię Grupy TAURON, która zakłada dywersyfikację źródeł energii. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo energetyczne zintegrowanego systemu ciepłowniczego aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Już dziś Elektrownia Łagisza jest jednym z podstawowych źródeł zasilania w ciepło dla Będzina i Dąbrowy Górniczej, a w przyszłości, po roku 2017, również Sosnowca. Nowa jednostka zapewni ciepło systemowe dla 700 tys. mieszkańców aglomeracji.

- TAURON dywersyfikuje swój portfel wytwórczy. Finansowanie projektów pozyskujemy z kilku źródeł, to m.in. środki własne, kredyty, emisje obligacji. Mamy nadzieję, że ważnym partnerem dla nas będzie również PIR – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Strategia zakładająca odbudowę mocy elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrowni Łagisza uzasadniona jest m.in. istniejącym i perspektywicznym dużym, na poziomie około 250 MWt., rynkiem ciepła należącym do naszej spółki TAURON Ciepło. Wysokosprawna elektrociepłownia zastąpi pracujące w Elektrowni Łagisza 120-MW bloki węglowe, których eksploatacja przewidziana jest do końca 2017 r. Jednostka spełniać będzie wszystkie normy środowiskowe, redukując w ten sposób poziom emisji do atmosfery dwutlenku węgla, tlenków siarki, pyłów i tlenku azotu.

Za lokalizacją inwestycji przemawia również wykwalifikowana załoga Elektrowni Łagisza i odpowiednia infrastruktura techniczna niezbędna do produkcji energii elektrycznej i ciepła (zaopatrzenie w wodę, paliwo i inne surowce, wyprowadzenie mocy na wszystkich poziomach napięć 110, 220, 400 kV).

W szczycie prac przy budowie nowego bloku w elektrowni Łagisza zatrudnionych będzie około 500 osób.

 

***

O inwestycji:

Na inwestycję składa się budowa bloku energetyczny klasy 413 MWe z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi i przyłączeniami. Nowa jednostka będzie działała w oparciu o jedną turbinę parową, turbinę gazową oraz kocioł odzysknicowy. Blok będzie wysokosprawną jednostką systemową (co najmniej 58 proc. sprawności netto) odpowiedzialną za generację energii elektrycznej i ciepła. Będzie też spełniał wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Ponadto wyposażony zostanie w człon ciepłowniczy o mocy 250 MWt, pełniący rolę źródła ciepła dla klientów korzystających z zasobów Elektrowni Łagisza oraz źródła wody i pary technologicznej na potrzeby pracującego w elektrowni bloku węglowego o mocy 460 MWe.

 

paliwo podstawowe

gaz ziemny

max. moc bloku brutto

ok.450 MWe

sprawność wytwarzania energii elektrycznej

ok.58%

moc członu ciepłowniczego

ok.260 MWt

wskaźnik emisji CO2

ok.0,3 Mg/MWh

max. zużycie gazu

ok. 80 tys. Nm3/h

nakłady inwestycyjne

ok. 1,5 mld zł

zakończenie projektu

II poł. 2018 r

 

Projekt znajduje się we wstępnej fazie realizacji. Po przeprowadzeniu prac analitycznych (ekonomiczno-technicznych), na podstawie których zarekomendowana do realizacji została technologia gazowo-parowa, spółka ogłosiła i przeprowadziła przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz udział w organizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego klasy 413 MW w Elektrowni Łagisza. W efekcie 11 lutego 2014 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta, która złożyło konsorcjum firm Ramboll Polska  (lider) oraz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazprojekt.

 

Ramowy harmonogram projektu:

Rozpoczęcie procedury wyboru głównego wykonawcy - II kwartał 2014 r.

Szczegółowe badanie Projektu przez PIR – II/III kwartał 2014 r.

Przygotowanie raportu środowiskowego - III kwartał 2014 r.

Podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej Tauron – PIR- IV kwartał 2014 r.

Pozwolenie na budowę - I kwartał 2015 r.

Analiza złożonych ofert - II kwartał 2015 r.

Wybór oferty najkorzystniejszej        - III kwartał 2015 r.

Weryfikacja przez PIR warunków zawieszających – IV kwartał 2015 r.

Podpisanie kontraktu na realizację bloku - IV kwartał 2015 r.

Przygotowanie projektu podstawowego BGP -        I kwartał 2016 r.

Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych -        III kwartał 2016 r.

Montaż zespołu parowo-gazowego - IV kwartał 2017 r.

Rozpoczęcie prac odbiorowych rurociągu - I kwartał 2018 r.

Pierwsza synchronizacja bloku z KSE -       II kwartał 2018 r.

Prace rozruchowe ruch regulacyjny -           III kwartał 2018 r.

Przekazanie do eksploatacji - III/IV kwartał 2018 r.

  

Efekt ekologiczny:

Nowy blok Elektrowni Łagisza będzie spełniał wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika - BAT (Best Available Techniques).

Blok będzie spełniał następujące parametry ekologiczne:

  • dwutlenek siarki SO212 mg/Nm3 (przy 15% O2 w spalinach suchych, warunki normalne),
  • pył 5 mg/Nm3 (przy 15% O2 w spalinach suchych, warunki normalne)

oraz w zakresie 60-100% obciążenia,

  • tlenki azotu NOx 50 mg/m3u (przy 15% O2 w spalinach suchych),
  • CO100 mg/Nm3 (przy 15% O2 w spalinach suchych).

Będzie to zgodne z wymaganiami projektowanych jednostek oddawanych do użytkowania od roku 2016. Rozwiązania techniczne bloku będą także umożliwiały dostosowanie do zabudowy instalacji wychwytywania CO2 z całej ilości spalin – Blok „CO2 capture ready”.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.