Grupa TAURON: W Tychach powstaje nowoczesny blok energetyczny

TAURON Ciepło buduje blok ciepłowniczy w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Jednostka, o mocy 50 MWe i 86 MWt, będzie wytwarzać ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod tę wartą ponad 618 mln zł inwestycję odbyło się 29 marca z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska oraz wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.

- Blok energetyczny, który zacznie działać w Tychach w 2016 r. będzie spalać węgiel bardzo efektywnie i ekologicznie. Dzięki inwestycjom takim jak ta w 2020 r. będziemy mieli najnowocześniejsze moce wytwórcze w Europie. W ciągu 6 lat za 30 mld zł powstaną bloki o łącznej mocy 5 tys. MW. To około 13 proc. polskiego zapotrzebowania na energię - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Prace związane z budową bloku energetycznego rozpoczęto w grudniu 2013 r. Do tej pory wykonano już główny fundament kotła fluidalnego. Zgodnie z harmonogramem, w kolejnym etapie, nastąpi montaż konstrukcji stalowej budynku kotłowni oraz prowadzone będą prace związane z wykonaniem fundamentu maszynowni i turbozespołu.

Inwestycja jest drugim etapem realizowanego przez TAURON Ciepło projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. Obejmuje budowę bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 86 MWt z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.Wcześniej (w latach 2008-2012) – w ramach realizacji pierwszego etapu – przebudowano kocioł węglowy bloku na jednostkę spalającą w 100 proc. biomasę oraz zabudowę kotła rusztowego. Koszty całego projektu (pierwszego i drugiego etapu) szacowane są na 782,5 mln zł, z czego budowa bloku pochłonie ok. 618,5 mln zł.

– Grupa TAURON konsekwentnie realizuje strategię korporacyjną, której celem jest zapewnienie efektywnych i ekologicznych mocy wytwórczych. Ważną rolę w tym zadaniu spełnia tyska elektrociepłownia. Inwestycja, która obecnie jest tam realizowana, zapewni wysokie parametry sprawnościowe przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko. Na początku ubiegłego roku na terenie tego zakładu otworzyliśmy blok biomasowy o mocy 40 MW – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Dowodem na nasze proefektywnościowe i proekologiczne podejście są także inne inwestycje zrealizowane w 2013 r., jak np. nowoczesny, kogeneracyjny blok w Elektrociepłowni Bielsko-Biała, blok biomasowy w Stalowej Woli (20 MW) oraz dwa parki wiatrowe w Wicku i Marszewie (o łącznej mocy 122 MW). W naszym portfelu wytwórczym znajdą się także bloki gazowe. Jednostka o mocy 450 MW powstaje w Stalowej Woli, budowa podobnego bloku przygotowywana jest w Elektrowni Łagisza.

Inwestycja w ZW Tychy jest jednym z głównych projektów realizowanych przez TAURON Ciepło. Zakład Wytwarzania Tychy jest wiodącym producentem ciepła dla klientów z terenu miasta oraz firm działających w Tyskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po zakończeniu projektu źródło będzie dostosowane do zaostrzonych norm emisyjnych.

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do wytworzonej efektywnie energii oraz ciepła, a rozbudowa mocy wytwórczych w tyskim zakładzie jest jedną z naszych kluczowych inwestycji. Zastosowane rozwiązania technologiczne będą spełniały wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT) i zapewnią ciągłość pracy elektrociepłowni przez najbliższe 30 lat, a co za tym idzie – są gwarancją bezpieczeństwa energetycznego dla Tychów – mówi  Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło.

W porównaniu z jednostkami dotychczas pracującymi w Tychach nowy blok będzie emitował dwukrotnie mniej dwutlenku węgla i siedmiokrotnie mniej dwutlenku siarki. Czterokrotnie zmniejszy się emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu. Wysokosprawna kogeneracja charakteryzuje się sprawnością na poziomie 90-95 proc., podczas gdy efektywność tradycyjnych elektrociepłowni wynosi tylko około 35 proc.

Nowy blok ciepłowniczy buduje katowicka Elektrobudowa. Bilans mocy tyskiego zakładu po zakończeniu budowy wyniesie 340 MWt oraz 90 MWe. Przewidywany termin oddania jednostki eksploatacji to 2016 rok.

2.JPG

Rozmiar 894,5 kB 985x1476 pikseli

1 / 3

2.JPG

29.03.2014

2.JPG

Pobierz JPG (894,5 kB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.