TAURON Dystrybucja: Przebudowa GZP Radomyśl sfinalizowana

Zakończyły się prace przy sieci zasilającej stację napięcia w Radomyślu Wielkim. W ten sposób została sfinalizowana największa inwestycja elektroenergetyczna ostatnich lat w powiatach mieleckim i dębickim, która rozpoczęła się w 2009 r. i kosztowała 34 mln złotych

W efekcie kilkuletnich prac, których celem było ograniczenie strat w dystrybucji energii elektrycznej, powstał Główny Punkt Zasilania (GPZ) Radomyśl i linia 110 kV. Została także przebudowana licząca ponad 60 km sieć napowietrzna średniego napięcia. Program był realizowany przez tarnowski oddział spółki Tauron Dystrybucja.

Szacuje się, że – począwszy od 2014 r – dzięki temu projektowi będzie można zaoszczędzić ponad 2 GWh energii elektrycznej rocznie. Tyle prądu zużywa średniej wielkości gmina w ciągu dwóch miesięcy. Zredukowana zostanie także emisja dwutlenku węgla –niemal o 3 tys. ton/rok. Inne korzyści, jakie przyniesie inwestycja, to mniejsza awaryjność sieci oraz dwustronne zasilanie dla mieszkańców, czyli realizowane przez dwa niezależne GPZ.

Program finalnego etapu prac obejmował zmianę poziomu napięcia energii elektrycznej z 30 na 110 kV, wymianę 43. starych transformatorów i przebudowę ponad 60 km sieci napowietrznej średniego napięcia.

– Spośród wszystkich prac wykonywanych w ramach tego wielkiego projektu kluczowe było wybudowanie w 2012 r. linii 110 kV i stacji GPZ w Radomyślu Wielkim – mówi Janusz Onak, dyrektor oddziału spółki Tauron Dystrybucja. – Dzięki temu mogliśmy w listopadzie 2012 r. przystąpić do ostatniego etapu, czyli zmiany napięcia oraz wymiany transformatorów, z których ostatni, zgodnie z planem, został zainstalowany w lutym tego roku.

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację inwestycji opiewała na ok. 34 mln złotych, z czego ok. 19 mln pochodziło z dofinansowania unijnego w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”. Pozostałą część stanowił wkład własny Tauron Dystrybucja.

Inwestycja miała trzech głównych wykonawców wybranych do budowy linii 110 kV, budowy GPZ oraz przebudowy sieci napowietrznej średniego napięcia.

Przebudowa sieci zasilającej GPZ Radomyśl jest realizowana na terenie czterech gmin w powiatach mieleckim i dębickim: Radomyśl Wielki, Wadowice Górce, Mielec i Żyraków. Tauron Dystrybucja dostarcza tam energię elektryczną dla ok. 5 tys. odbiorców.

Na ich obszarze gmin trwają jeszcze roboty dodatkowe, dopasowujące nowy układ linii średniego napięcia do istniejących sieci, w rezultacie których zwiększy się bezpieczeństwo i pewność zasilania odbiorców indywidualnych i firm zlokalizowanych na tym terenie.

GPZ_Radomyśl.JPG

Rozmiar 1.8 MB 3264x2448 pikseli

1 / 1

GPZ_Radomyśl.JPG

25.04.2014

GPZ_Radomyśl.JPG

Pobierz JPG (1.8 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.