TAURON konsoliduje zakupy

W Grupie TAURON trwa program poprawy efektywności. Obejmuje on m.in. centralizację procesów zakupowych, która pozwala na ich lepszą organizację, oszczędności oraz podniesienie jakości świadczonych usług lub dostaw. Zakupy skonsolidowane objęły już m.in. takie dziedziny jak IT, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenia, sprzątanie czy zakup paliw.

Centralizacja procesów zakupowych prowadzona jest w TAURON Polska Energia dla spółek Grupy. Strategie i cele zakupowe zależą od rodzaju nabywanej usługi lub dostawy oraz warunków rynkowych. Celami są m.in. oszczędności, uzyskanie unifikacji kupowanych produktów, standaryzacja usług, ograniczenie liczby zawartych umów oraz dostawców, podniesienie jakości świadczonych usług oraz zmniejszenie ilości prowadzonych postepowań.

W wyniku skonsolidowanego postępowania na dostawy sprzętu komputerowego, w ramach umowy ramowej na lata 2013-2015, uzyskano ok 12 proc. oszczędności. Umowa ramowa pozwoliła również na standaryzację sprzętu, ułatwienie procedur składania zamówień. Znaczne oszczędności – na poziomie ponad 40 proc. – osiągnięto również w wyniku przeprowadzonego skonsolidowanego postępowania na usługi telefonii komórkowej GSM oraz mobilnej transmisji danych.

Ze względu na warunki rynkowe, często nadrzędnymi celami konsolidacji nie jest tylko cena, ale również e poprawa jakości i zakresu świadczonych usług oraz ich lepsza organizacja. Przykładem takiej optymalizacji mogą być ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników Grupy TAURON, dzięki której planuje się standaryzację i rozszerzenie zakresu usług, zredukowanie pracochłonności funkcjonowania programu w Grupie. Kolejnym przykładem jest umowa na dostawę paliw ciekłych do pojazdów Grupy, która pozwoliła m.in. na wyeliminowanie obrotu gotówkowego, ograniczenie ilości faktur oraz możliwość monitorowania wydatków spółek Grupy na paliwo.

Jednym z ostatnio skonsolidowanych obszarów są usługi sprzątania. W tej chwili nadrzędnym celem centralizacji tych usług są parametry jakościowe (w warunkach przetargowych, poza kryterium ceny, punktacji dodatkowej podlegały: dobór odpowiedniego sprzętu, wykorzystywanie optymalnych technologii, wdrożenie wielopoziomowych kontroli jakości, zarządzanie realizacją umowy z wykorzystaniem systemu informatycznego).

- Trzon Grupy składa się z kilkunastu dużych firm. Wspólne zakupy sprawiają, że jesteśmy jeszcze poważniejszym partnerem dla dostawców. Dzięki konsolidacji tego obszaru osiągamy korzyści finansowe, ale również jakościowe. Możliwy jest lepszy nadzór nad danym obszarem, standaryzacja usług. Tak się stało w przypadku niedawno zakończonego przetargu na sprzątanie w kilku spółkach Grupy. W ramach podobnego budżetu uzyskaliśmy znacząco lepsze warunki od dostawców. Udało się również ograniczyć liczbę umów z kilkudziesięciu do kilku, co przełoży się na lepszy nadzór nad ich realizacją – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Przed postępowaniem przetargowym w Grupie funkcjonowało kilkadziesiąt różnych umów i wykonawców, co uniemożliwiało efektywne zarządzanie tym obszarem. Różny był również zakres i poziom świadczonych usług.

Centralizacja procesów zakupowych to jeden z elementów realizowanego przez Grupę TAURON od 2010 roku programu poprawy efektywności, który – w latach 2010-2012 – przyniósł ok. 1 mld zł oszczędności. Kolejny, prowadzony od stycznia 2013 r., zaplanowany jest na trzy lata. W tym czasie powinien on przynieść co najmniej 900 mln zł oszczędności.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.