TAURON centralizuje systemy bilingowe do obsługi klientów

To największe tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce i jedno z największych w Europie. Migrowane są dane ponad 4 mln klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw obsługiwanych przez TAURON

Głównym celem centralizacji działających w Grupie kilkunastu systemów bilingowych do obsługi Klientów była potrzeba ujednolicenia procesów obsługi klienta. Dzięki niej możliwe stało się również znaczne obniżenie kosztów utrzymania systemu, a przez to i całego procesu obsługi. Jeden system gwarantuje również jego łatwe utrzymanie i możliwość dalszego rozwijania.

Dane Klientów migrowane będą do systemu bilingowego z rodziny AUMS, firmy Asseco, który był już wykorzystywany w Grupie TAURON do obsługi ponad miliona Klientów.

- Korzyści związane z centralizacją systemów bilingowych to przede wszystkim mniejsze koszty eksploatacji systemów informatycznych, ujednolicone procesy biznesowe oraz uproszczona architektura IT. Dla klientów to możliwość obsługi w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta. To również dostęp do nowej i ujednoliconej oferty produktowej i nowoczesnych kanałów komunikacji, takich jak   e-BOK, bezpieczna i wygodna formie kontaktu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Internet, a której udostępnienie jest możliwe właśnie dzięki centralizacji – informuje Piotr Zawistowski, prezes zarząduTAURON Obsługa Klienta.

Prace, rozpoczęte w roku 2012, w początkowej fazie koncentrowały się na podniesieniu funkcjonalności systemu bilingowego w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie migracji oraz dostosowanie do nowych wymogów prawnych. Wdrożenie nowej wersji systemu nastąpiło w pierwszych dniach tego roku. W lutym, w ramach pierwszej transzy migracyjnej, do nowego systemu zmigrowane zostały dane 800 tys. klientów, a w czerwcu w ramach drugiej transzy – kolejnych 1,2 mln. Obecnie w nowym systemie obsługiwanych jest już ponad 50 proc klientów (ponad 3 mln) Kolejna, trzecia już transza migracyjna przeprowadzona zostanie pod koniec bieżącego roku, a ostatnie dwie w pierwszej połowie roku 2015. Po zakończeniu migracji system będzie obsługiwał ponad 5 mln klientów.

Przy migracji tak dużej ilości danych niezwykle istotnym jest zastosowanie nowoczesnych technologii, odpowiednich do skali przedsięwzięcia. Do projektu zastosowano oprogramowanie i narzędzia o najwyższej klasie wydajności i dostępności, które połączeniu z korporacyjną szyną danych zapewnią większe bezpieczeństwo oraz pewność wprowadzanych danych, jak również automatyzację procesów obsługi i administrowania wdrożonym rozwiązaniem.

- Dzięki realizacji zadań w trybie projektowym, korzystamy z najlepszych doświadczeń naszych pracowników, a przeprowadzana etapami migracja pozwala na minimalizację ryzyka zaburzenia obsługi klientów w trakcie migracji – mówi Joanna Kaczmarzyk, kierownik projektu z TAURON Obsługa Klienta.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.