Grupa TAURON uruchomiła jeden z największych intranetów w Polsce

„Tauronet” - tak nazywa się korporacyjny portal intranetowy w Grupie TAURON. To jedno z największych wdrożeń korporacyjnego portalu, opartego na oprogramowaniu SharePoint 2013, wśród przedsiębiorstw w Polsce. I to zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i wdrożonych funkcjonalności.

W efekcie realizacji ponadrocznego projektu uruchomiony został centralny system komunikacji i pracy grupowej dla kilkunastu kluczowych spółek Grupy. Dostęp do systemu posiada ponad 15 tys. pracowników. Każdego dnia korzysta z niego przeszło 8 tys. użytkowników, którzy mogą „poruszać się” w ramach kilku obszarów tematycznych.

Dla Grupy TAURON Intranet jest jednym z głównych kanałów komunikacji wewnętrznej. Pracownicy mają możliwość załatwienia wielu spraw poprzez portal intranetowy, co w znaczący sposób wpływa na wzrost efektywności pracy indywidualnej i grupowej – mówi Paweł Gniadek, dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR w TAURON Polska Energia i jednocześnie przewodniczący Komitetu Sterującego ds. wdrożenia Tauronetu w Grupie TAURON. 

Portal umożliwia między innymi publikowanie wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych aktów normatywnych, pozwala na profilowane, inteligentne zarządzanie bieżącymi informacjami i poradami dla pracowników. W Tauronecie wdrożono wspólną książkę adresową pracowników Grupy TAURON, narzędzia do prowadzenia cyklicznej sprawozdawczości w ramach obszarów zarządczych oraz dedykowane rozwiązana do zarządzania dokumentacją organów korporacyjnych. 

– Grupa TAURON wybrała platformę SharePoint 2013 do budowy Tauronetu w najnowszej wersji tuż po jej udostępnieniu klientom przez Microsoft. Dzięki zastosowaniu tej technologii może zaoferować swoim pracownikom poprawę komunikacji i zwiększenie efektywności codziennej pracy w oparciu o przyjazną dla użytkownika platformę, która szybko ma szansę stać się naturalnym środowiskiem ich pracy. Co więcej, technologia SharePoint 2013 oferuje również możliwość bezpiecznej współpracy z dostawcami spoza Grupy TAURON – powiedział Artur Jess, menedżer ds. rozwiązań dla sektora przemysłowego w Microsoft.

W ramach poszczególnych modułów Tauronet udostępnia serwisy i witryny dla różnych jednostek organizacyjnych, zespołów projektowych i zespołów zadaniowych. Zaimplementowane funkcjonalności pracy grupowej dają możliwość zarządzania powiadomieniami, dokumentami, szablonami i formularzami korporacyjnymi.

Każdy użytkownik Tauronetu ma do dyspozycji swoją indywidualną strefę, w której może zarządzać własnymi dokumentami, informacjami i zadaniami, a także udostępniać je, wiązać i kategoryzować w ramach współpracy z innymi pracownikami, jednostkami lub spółkami.

 

 

TAURONET 1.png

Rozmiar 374.3 kB 1273x637 pikseli

1 / 2

TAURONET 1.png

22.07.2014

TAURONET 1.png

Pobierz png (374.3 kB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.