Bliższa współpraca Grupy TAURON i ArcelorMittal

Przedstawiciele zarządów spółek z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO HOLDING 11, AM Global HOLDING Bis, ArcelorMittal Ostrava) podpisali 11 sierpnia w Katowicach umowę wspólników, dzięki której zostaną partnerami we wspólnym podmiocie – spółce TAMEH Holding, która będzie realizowała zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia.

Spółka TAMEH Holding (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w której obie grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc. udziałów, będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskiej – TAMEH Polska i czeskiej – TAMEH Czech. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z TAURON Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa) i należąca do TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – Elektrociepłownia w Krakowie (EC Kraków). Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatować Elektrociepłownię w Ostrawie.

Głównym celem biznesowym planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal. Celem finansowym projektu jest natomiast wygenerowanie wyników finansowych na poziomie umożliwiającym sfinansowanie niezbędnych inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu.

TAURON otwiera nowy rozdział w swojej działalności – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Rozszerzenie kompetencji na obszar energetyki przemysłowej wpisuje się w zdywersyfikowane działania Grupy i otwiera przed obiema stronami porozumienia nowe możliwości, dając jednocześnie szanse obniżenia kosztów funkcjonowania wchodzących w skład nowej struktury podmiotów. Ponadto, w rezultacie podjętych kroków, wydłuży się okres eksploatacji Elektrowni Blachownia.

Utworzenie tego joint venture ma dla nas strategiczne znaczenie, szczególnie biorąc pod uwagę, że TAURON jest naszym partnerem biznesowym od wielu lat – podkreśla Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Cieszymy się, że razem będziemy mogli realizować wspólne projekty inwestycyjne, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej stron umowy. Liczymy również, że ich realizacja przełoży się na większą konkurencyjność zakładów ArcelorMittal nie tylko w Polsce, ale i w Republice Czeskiej – dodaje.

TAMEH Holding i spółki operacyjne mają rozpocząć działalność w czwartym kwartale 2014 roku.

Podpisanie umowy.JPG

Rozmiar 3.0 MB 3872x2592 pikseli

1 / 2

Podpisanie umowy.JPG

11.08.2014

Podpisanie umowy.JPG

Pobierz JPG (3.0 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.