TAURON Ciepło rozpoczyna w Tychach montaż kotła

Wysokość: 40 metrów, waga: 560 ton, wartość: 171 mln zł – na budowie bloku energetycznego Zakładu Wytwarzania Tychy rozpoczyna się montaż nowoczesnego kotła. Realizacja rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. 

Na budowie bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy 25 sierpnia odbył się tradycyjny chrzest walczaka - urządzenia, w którym będzie następowało oddzielenie wody od pary, kierowanej następnie na turbinę napędzającą produkcję energii elektrycznej i ciepła. Montaż tego elementu to tradycyjny kamień milowy procesu budowy kotła.

– Grupa TAURON konsekwentnie realizuje strategię korporacyjną, której celem jest m.in. zapewnienie efektywnych i ekologicznych mocy wytwórczych. Ważną rolę w realizacji tego zadania spełnia tyska elektrociepłownia. Inwestycja, która obecnie jest tam realizowana, zapewni wysokie parametry sprawnościowe przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko. Na początku ubiegłego roku na terenie tego zakładu otworzyliśmy blok biomasowy o mocy 40 MW – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Inwestycja w ZW Tychy jest jednym z głównych projektów realizowanych przez TAURON Ciepło. Budowa bloku energetycznego o mocy 50 MWe i 86 MWt (z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą) jest drugim etapem realizowanego przez spółkę projektu budowy nowych mocy w tyskim zakładzie. W latach 2008-2012 – w ramach realizacji pierwszego etapu – przebudowano kocioł węglowy bloku na jednostkę spalającą w 100 proc. biomasę. Koszty obu etapów szacowane są na 782,5 mln zł, z czego budowa bloku będzie kosztować ok. 618,5 mln zł.

– Naszym celem jest zapewnienie dostępu do wytworzonej efektywnie i ekologicznie energii oraz ciepła, a rozbudowa mocy wytwórczych w tyskim zakładzie jest jedną z naszych kluczowych inwestycji. Zastosowane rozwiązania technologiczne będą spełniały wymogi najlepszych dostępnych technik (BAT) i zapewnią ciągłość pracy elektrociepłowni przez najbliższe 30 lat, a co za tym idzie, są gwarancją bezpieczeństwa energetycznego dla Tychów – mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło. 

Realizacja inwestycji rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku przebiega zgodnie z harmonogramem. Kolejnym ważnym etapem po usadowieniu walczaka będzie montaż zbiorników przytłokowych węgla oraz elementów podgrzewających wodę i podających węgiel.

- Szacujemy, że stopień zaawansowania inwestycji wynosi blisko 20 proc., co jest zgodne z założonym i uzgodnionym z TAURON Ciepło postępem prac. Zaawansowanie robót pozwala sądzić, że termin oddania WZ Tychy będzie dotrzymany – powiedział Jacek Faltynowicz, prezes Elektrobudowy.

Montaż walczaka rozpoczął proces instalowania 40-metrowego i 560-tonowego kotła fluidalnego. Będzie to jedna z najnowocześniejszych jednostek tego typu w Europie, spełniająca wymagania BAT (tj. najlepszych dostępnych technik).

– Głównymi zaletami kotłów CFB, takich, jaki pracować będzie w ZW Tychy, jest elastyczność paliwowa, brak kosztownych instalacji oczyszczania spalin oraz pozytywne doświadczenia z eksploatacji. Kocioł dostarczony do tyskiego zakładu wytwarzania będzie bardzo wydajny i przystosowany do spalania węgla kamiennego (o różnych parametrach) jak również biomasy – mówi Sebastian Wawrzyniak, główny inżynier projektu. Kocioł fluidalny dla Zakładu Wytwarzania Tychy będzie kolejną jednostką CFB dostarczoną przez Foster Wheeler dla Grupy TAURON. Pięć innych jednostek, w tym kocioł CFB 460 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza, pracuje już w elektrowniach i elektrociepłowniach TAURONA.

Zakład Wytwarzania Tychy jest wiodącym producentem ciepła dla mieszkańców Tychów oraz firm działających w Tyskiej Podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z tradycją montażowi walczaka towarzyszy jego uroczysty chrzest, którego na placu budowy dokonał 25 sierpnia Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki. Walczak otrzymał imię Tyszek, które zostało wyłonione drogą konkursu wśród pracowników TAURON Ciepło, firm wykonawczych oraz mieszkańców Tychów.

IMG_9733.JPG

Rozmiar 541,0 kB 1200x831 pikseli

1 / 14

IMG_9733.JPG

25.08.2014

IMG_9733.JPG

Pobierz JPG (541,0 kB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.