Grupa TAURON inwestuje w Jaworznie

Budowa bloku 910 MW i modernizacja bloków 200 MW w należącej do TAURON Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III oraz budowa szybu „Grzegorz” w TAURON Wydobycie to strategiczne inwestycje Grupy TAURON.

 

 Zakres oraz wpływ na otoczenie jaworznickich inwestycji Grupy TAURON można  było poznać 10 października podczas seminarium dotyczącego realizacji programu inwestycyjnego prowadzonego na terenie miasta, w którym udział wzięli przedstawiciele zarządów spółek Grupy TAURON, jednostek samorządowych oraz jaworzniccy przedsiębiorcy.

 – Grupa TAURON prowadzi dziś szeroki program inwestycyjny. Dotyczy on zarówno obszaru wytwarzania energii, wydobycia, jak również dystrybucji. Jaworzno od lat jest ważnym elementem krajowego systemu energetycznego, dlatego inwestycje nie mogły ominąć tego miasta. Dzięki modernizacji Trójki, budowie największego w Grupie TAURON bloku 910 MW oraz inwestycjom w miejscowym górnictwie Jaworzno przez najbliższe kilkadziesiąt lat nadal będzie związane z energetyką. A to daje szanse na rozwój również innych obszarów gospodarki miasta – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

 TAURON Wytwarzanie rozpoczyna w tym roku budowę bloku 910 MW – we wrześniu na placu budowy zostały wbite pierwsze, symboliczne łopaty. Powstająca jednostka to największa inwestycja Grupy TAURON nie tylko pod względem finansowym, ale i organizacyjnym. Nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ponad 6 miliardów złotych. Według szacunków, w szczycie prac na placu budowy pracowało będzie około 2,5 tys. osób i liczba ta nie obejmuje ludzi zatrudnionych w wytwórniach, fabrykach oraz innych zakładach produkujących urządzenia i elementy potrzebne dla budowy bloku. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował 6,4 TWh energii elektrycznej rocznie.

W Elektrowni Jaworzno III TAURON Wytwarzanie prowadzony jest również szeroko zakrojony program modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MW, obejmujący m.in. zabudowę instalacji redukcji tlenków azotu. Jeszcze w tym roku oddana zostanie czwarta z sześciu instalacji odazotowania spalin. Pozostałe dwie zostaną ukończone w przyszłym roku. Dzięki tej inwestycji spełnione będą wszystkie normy emisyjności Unii Europejskiej, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji tych jednostek nawet do roku 2030.

Budowa bloku 910 MW, modernizacje bloków 200 MW, oddanie do eksploatacji bloku OZE o mocy 50 MW to inwestycje, które zapewniają Elektrowni Jaworzno III stabilną przyszłość. Przekłada się to m. in. na pewność zatrudnienia dla załogi elektrowni, którą w znaczącej większości stanowią mieszkańcy Jaworzna – mówi Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

 Spółka wydobywcza Grupy – TAURON Wydobycie – prowadzi budowę szybu „Grzegorz”. Inwestycja obejmuje budowę szybu wraz z infrastrukturą powierzchniową i dołową oraz wyrobiskami towarzyszącymi. Projekt, o wartości blisko 583 mln złotych, rozpoczął się w 2007 r. Zgodnie z harmonogramem zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2022. Wybudowany szyb „Grzegorz” umożliwi m.in. sięgnięcie po zasoby węgla znajdujące się w perspektywicznych obszarach wydobywczych.

  - Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla działalności TAURON Wydobycie, dzięki któremu zapewniona zostanie baza zasobowa na kolejne lata. Pozwoli to na wydłużenia żywotności kopalni do roku 2064 z perspektywą na kolejne 50 lat w ramach działalności w nowych polach wydobywczych, stabilizację procesu produkcji w oparciu o zasobne w węgiel pokłady i znaczącą poprawę efektywności wydobycia – mówi Kazimierz Grzechnik, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Dokładamy wszelkich starań, aby jak największa część związanej z inwestycją infrastruktury służyła okolicznym mieszkańcom oraz wpisywała się w plany rozwoju miasta.

 

O inwestycjach:

 Budowa bloku 910 MW

Zakres inwestycji obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako – Mostostal. 18 września symbolicznie zainaugurowano budowę jednostki.

 

Szyb „Grzegorz”

Zakres inwestycji obejmuję budowę szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą powierzchniową i dołową oraz wyrobiskami towarzyszącymi. W 2013 roku zakupiono działkę w Jaworznie, na której ma być zlokalizowany szyb. W czerwcu 2014 roku zakończono przebudowę odcinka drogi DK 79 wraz z wykonaniem dodatkowych pasów ruchu do skrętu w drogę dojazdową do miejsca budowy szybu. Obecnie na placu budowy finalizowane są roboty związane z wierceniem otworu G-8 bis (na głębokość 830m). Zgodnie z planem do końca października br. wiercenie, wraz z kompletną dokumentacją, zostanie zakończone. Równolegle realizowane są prace pod ziemią związane z budową i wyposażeniem dołowej infrastruktury wyrobisk górniczych koniecznych dla funkcjonowania szybu. Trwają pracę związane z uzyskiwaniem zgód i dokumentacją przyłączy mediów. Trwa również proces sporządzania kompleksowego projektu technicznego. Zakończenie projektu zaplanowano na 2022 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.