TAURON Wytwarzanie: Plac budowy bloku przekazany głównemu wykonawcy

TAURON Wytwarzanie i Rafako podpisały 14 listopada protokół przekazania placu budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW, który powstaje na terenie Elektrowni Jaworzno III. To największa inwestycja Grupy TAURON.

Z momentem sygnowania dokumentu przez obydwie strony – inwestora i głównego wykonawcę – odpowiedzialność nie tylko za teren budowy, ale także za wszelkie działania na nim realizowane przejęło Rafako. Wykonawca zobowiązał się do wykorzystywania oraz obsługiwania go zgodnie z zapisami kontraktu, obowiązującymi przepisami BHP i ochrony środowiska.

– Teren budowy, zgodnie z zapisami kontraktu, został przez nas przygotowany – informuje Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie. – Od dzisiaj aż do czasu całkowitego zakończenia robót zarządzanie nim leży w gestii głównego wykonawcy.

Zakres inwestycji obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako – Mostostal.

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

Sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW):

                        Stare 120MW                       nowy blok 910 MW             redukcja na MWh

Pył                  0,22 kg                                  0,02 kg                                  - 91%

SO2                6,40 kg                                  0,4 kg                                    - 95%

NOx                2,23 kg                                  0,4 kg                                    - 82%

CO2                950 kg                                   692 kg                                   - 28%

Kalendarium:

2011 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

2012 r. – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

2013 r. – wybór Generalnego Wykonawcy

2014 r.– podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

Kamienie milowe projektu:

IV kwartał 2014 r. - przekazanie terenu budowy Wykonawcy

III kwartał 2018 r. – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

1 / 21

IMG_4295.jpg

14.11.2014

IMG_4295.jpg

Pobierz jpg (1.9 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.