Jest zgoda UOKiK na TAMEH

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 24 listopada zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - TAMEH Holding.

Wspólnikami TAMEH Holding (na mocy umowy podpisanej 11 sierpnia br.) są spółki Grupy TAURON (TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO HOLDING 11, AM Global HOLDING Bis, ArcelorMittal Ostrava). Obie  grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc. udziałów w spółce, która będzie realizowała  zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej oraz  będzie właścicielem 100 proc. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskim – TAMEH Polska i czeskim – TAMEH Czech. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z TAURON Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa)  i należąca do TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia, natomiast ze strony ArcelorMittal Poland – Elektrociepłownia w krakowskim oddziale spółki.  Czeska spółka operacyjna będzie zaś eksploatować Elektrociepłownię w Ostrawie.

Głównym celem biznesowym planowanego przedsięwzięcia jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.