TAMEH z majątkiem

Sąd w Katowicach zarejestrował 10 grudnia podział spółek z Grupy TAURON oraz ArcelorMittal poprzez wydzielenie części ich majątku do TAMEH Polska

Podział spółek ArcelorMittal Poland, TAURON Ciepło oraz TAURON Wytwarzanie, poprzez wydzielenie części majątku spółek dzielonych do spółki TAMEH Polska, wynika z realizacji postanowień umowy wspólników zawartej 11 sierpnia br. pomiędzy podmiotami z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO Holding 11, AM Global Holding Bis, ArcelorMittal Ostrava).

Podział spółek został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą części majątku każdej ze spółek dzielonych w zamian za udziały spółki przejmującej, które zostały objęte przez:

  • AMO Holding 11 oraz AM Global Holding Bis sarl – w zamian za część majątku wydzieloną z ArcelorMittal Poland, tj. Elektrociepłownię w krakowskim oddziale spółki,
  • TAURON Polska Energia – w zamian za część majątku wydzieloną z TAURON Ciepło, tj. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej oraz w zamian za część majątku wydzieloną z TAURON Wytwarzanie, tj. Elektrownię Blachownia w Kędzierzynie Koźlu.

W związku z podziałem spółek kapitał zakładowy TAMEH Polska został podwyższony do ponad 340 mln zł, poprzez utworzenie 3.401.135 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Po rejestracji podziału, spółka TAMEH Polska  posiada trzech wspólników – TAURON Polska Energia (96,83 proc. udziału w kapitale zakładowym), AM Global Holding Bis sarl (2,38 proc. udziału w kapitale zakładowym) oraz AMO Holding 11 (0,79 proc. w kapitale zakładowym).

TAMEH Polska, zgodnie z założeniami zawartej umowy wspólników, jest polskim podmiotem operacyjnym, powołanym do eksploatacji elektrociepłowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej oraz Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu.

Podział spółek stanowi jeden z elementów wspólnego przedsięwzięcia Grupy TAURON oraz Grupy ArcelorMittal, którego głównym celem biznesowym jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca spółek w obszarze energetyki przemysłowej. Założono również rozwój aktywów energetycznych po stronie TAURONA i zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.