Sąd oddalił wniosek o upadłość PE-PKH

Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek spółki z Grupy TAURON - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w likwidacji o ogłoszenie jej upadłości. Wniosek w tej sprawie został złożony przez likwidatorów po zgłoszeniu przez kontrahentów PE-PKH potencjalnych wierzytelności przyszłych, których wartość przekracza wartość majątku spółki. W uzasadnieniu wniosku likwidatorzy wskazali, że wierzytelności te nie podlegają ani zgłoszeniu, ani zaspokojeniu lub zabezpieczeniu w postępowaniu likwidacyjnym.

Sąd w postanowieniu wydanym 11 grudnia stwierdził, iż nie istniała przesłanka umożliwiająca ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, albowiem PE - PKH regulowała na bieżąco swoje wymagalne zobowiązania, nie pozostawała nie tylko w zwłoce, ale nawet w opóźnieniu z tytułu wierzytelności istniejących wobec niej, których terminy płatności powstały zgodnie z zawartymi przez nią umowami. W postanowieniu uznano, iż zgłoszone przez kontrahentów wierzytelności przyszłe nie podlegają zgłoszeniu, a zatem także i zaspokojeniu w postępowaniu upadłościowym. Ponadto sąd stwierdził, iż nie można przyjąć, aby zgłoszone przez kontrahentów wierzytelności nieistniejące, a mogące powstać w przyszłości, mogły zostać uznane za zasadne i zdecydować, że zobowiązania dłużnika przerosły  jego majątek, a tym samym nie zachodzi również przesłanka określona w art. 11 ust 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Taka decyzja sądu potwierdza stanowisko PE – PKH. Złożenie przez likwidatorów wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło wbrew woli spółki i mimo przekonania likwidatorów o bezpodstawności podniesionych przeciwko spółce roszczeń, ale stało się konieczne wobec zgłoszenia wierzytelności, o zasadności których musiał zadecydować sąd – i tak się stało. Doszło do sytuacji, w której spółka o obecnie dobrej kondycji finansowej, regulująca na bieżąco swoje zobowiązania, została zmuszona bezpośrednimi działaniami kontrahentów do wystąpienia do sądu o ogłoszenie upadłości.

Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.