TAURON przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze

TAURON Polska Energia rozpoczyna przygotowania do ewentualnego nabycia całości lub części aktywów KWK Brzeszcze

Powołany 2 lutego przez spółkę zespół przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze obejmującą w szczególności aspekty prawne, finansowe, techniczne i geologiczne. Ponadto, w wyniku prac zespołu, powstanie wariantowa analiza nabycia całości lub części aktywów kopalni od Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub od Kompanii Węglowej wraz ze wskazaniem skutków obu wariantów. Przeanalizowane zostaną również możliwości potencjalnej współpracy z partnerem finansowym lub infrastrukturalnym (w tym warunki takiej współpracy poparte przeprowadzonym badaniem rynku). Analizie podlegać będzie ponadto struktura transakcji w oparciu o spółkę celową (SPV), zakładająca brak konsolidacji zakupionych aktywów i tym samym eliminację ryzyka związanego z potencjalnym pogorszeniem wskaźników finansowych Grupy TAURON, a w szczególności wskaźnika dług netto/EBITDA.

TAURON Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie nabyciem całości lub części aktywów KWK Brzeszcze – o ile możliwe będzie tam efektywne ekonomicznie wydobycie węgla – 16 stycznia br. Spółka zaznaczyła wtedy, że ostateczna decyzja ustalająca warunki ewentualnej transakcji będzie poprzedzona szczegółową analizą, w szczególności w zakresie ekonomicznym i technicznym.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.