TAURON wypłaci blisko 263 mln zł dywidendy

23 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia zdecydowało o wypłacie z zysku za 2014 r. dywidendy w wysokości 262,89 mln zł, czyli 0,15 zł na jedną akcję.

- Walne Zgromadzenie przychyliło się do rekomendacji zarządu w kwestii wysokości dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową TAURON regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Od debiutu na GPW do 2015 roku wypłaciliśmy i wypłacimy łącznie ponad 1,75 mld zł w formie dywidendy – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 22 lipca, a dzień wypłaty na 12 sierpnia. Pozostała część zysku netto w kwocie 883,56 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu za 2014 r. 

Ponadto ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili swe funkcje w 2014 roku.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.