TAURON Ciepło buduje nowe kotły w ZW Katowice

TAURON Ciepło realizuje inwestycję o wartości około 55 milionów złotych w Zakładzie Wytwarzania Katowice. Buduje tam trzy kotły olejowo-gazowe o mocy sumarycznej około 114 MWt. Inwestycja, która zostanie przekazana do eksploatacji z końcem 2015 roku, ma zapewnić klientom spółki bezpieczeństwo energetyczne i wysokiej jakości dostawy ciepła.

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie zdolności wytwórczej ZW Katowice do wielkości mocy zamówionej w tym źródle, z jednoczesnym zastosowaniem najlepszych praktyk w zakresie wytwarzania ciepła i ochrony środowiska. W efekcie realizacji inwestycji powstaną trzy kotły gazowo-olejowe, zbiorniki oleju opałowego, gospodarka olejowa, przyłącze gazu i niezbędna infrastruktura.

- TAURON Ciepło konsekwentnie realizuje strategię biznesową Grupy i wynikający z niej plan zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła. Dlatego stale modernizujemy i rozbudowujemy miejską sieć ciepłowniczą oraz realizujemy nowe inwestycje w obrębie źródeł. Budowa kotłów olejowo-gazowych w Zakładzie Wytwarzania Katowice umożliwi nam pokrycie rosnącego zapotrzebowania na moc cieplną w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej po 2015 roku mówi Henryk Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło.

W pierwszym kwartale br. zakończono prace fundamentowe w obszarze gospodarki gazowej, olejowej wraz ze zbiornikami magazynowymi i stacją rozładunkową oleju, hali kotłowni i komina.

- Aktualnie trwają prace związane z montażem hali kotłowni oraz prace fundamentowe estakad oleju i gazu. Najważniejsze zadania związane z realizacją tej inwestycji dopiero przed nami. Jeszcze w maju planujemy rozpoczęcie montażu zbiorników magazynowych oleju, na czerwiec zaplanowane są dostawy poszczególnych komponentów kotłów na budowę – mówi Sebastian Czarnik, kierownik projektu w TAURON Ciepło.

Zakład Wytwarzania Katowice jest podstawowym źródłem energii cieplnej dla Katowic, Siemianowic Śląskich, Sosnowca i Czeladzi. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w bloku w katowickiej elektrociepłowni odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji – czyli produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu.

W skład instalacji energetycznego spalania paliw w ZW Katowice wchodzą obecnie trzy kotły: kocioł fluidalny– opalany węglem kamiennym i mułem węglowym wraz z możliwością współspalania biomasy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 378 MWt, oraz dwa  kotły wodne – opalane węglem kamiennym, każdy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 158,8 MWt.

Budowane trzy nowe olejowo- gazowe kotły szczytowe, o łącznej mocy cieplnej około 114 MWt, zastąpią podlegające derogacji kotły wodne. Z końcem roku 2015 przewidziane jest podpisanie protokołu przejęcia całej inwestycji  do eksploatacji.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.