TAURON „Certyfikowanym Sprzedawcą Energii”

W Polsce jest ponad 400 firm posiadających koncesję na obrót energią elektryczną. Tylko siedem – a wśród nich TAURON Sprzedaż – wyróżnionych jest tytułem „Certyfikowanego Sprzedawcy Energii”.

Certyfikat nadaje Towarzystwo Obrotu Energią na podstawie wyników audytu przeprowadzanego przez TÜV Rheinland Polska. Audytor sprawdza, czy certyfikowana firma spełnia wymagania zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej”.

- Jestem dumny z tego, że spółka TAURON Sprzedaż otrzymała tytuł „Certyfikowanego Sprzedawcy Energii”. Pragnę jednak zaznaczyć, że idea przyznawania certyfikatów rzetelnym sprzedawcom ma służyć nie tyle firmom, co klientom - podkreślił Ireneusz Perkowski, prezes zarządu TAURON Sprzedaż. - Wolny rynek przyniósł bowiem klientom nie tylko liczne korzyści, ale też pewne zagrożenia. Podstawowym ryzykiem jest wprowadzanie konsumentów w błąd przez nieuczciwych przedstawicieli handlowych niektórych firm. Tytuł „Certyfikowanego Sprzedawcy Energii” ma więc podpowiadać klientom, że firma, która go posiada, spełnia nie tylko najwyższe standardy, ale również działa na rzecz wyeliminowania nieuczciwych praktyk na rynku energii”.

Certyfikaty wręczono 21 kwietnia br. w Katowicach podczas konferencji inaugurującej kampanię edukacyjno-informacyjną „Wybieraj mądrze. Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”. Celem kampanii jest informowanie klientów na temat ich praw na rynku energii. Najważniejsze jest przekazanie klientom trzech podstawowych informacji: sprawdzaj sprzedawcę, który przedstawia ofertę; czytaj dokładnie umowę i pytaj o wszystkie składniki opłat; pamiętaj, że masz 14 dni na wypowiedzenie umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Kampanię edukacyjno-informacyjną wspierają sprzedawcy energii elektrycznej z grup: Enea, Energa, Multimedia Polska, Polkomtel, PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON i RWE Polska. Wszyscy oni posiadają Certyfikat TOE.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.