Rozpoczęła się produkcja kotła dla bloku 910 MW

2 lipca w RAFAKO w Raciborzu rozpoczęła się produkcja części ciśnieniowej kotła dla bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne, który powstaje w TAURON Wytwarzanie w Elektrowni Jaworzno III.  

Kocioł dla tego bloku jest kotłem pyłowym opalanym węglem kamiennym. Całkowity ciężar wyprodukowanych części ciśnieniowych kotła wyniesie około 7 500 t. Wszystkie ciśnieniowe elementy kotła, co jest dla nas szczególnie istotne, wytwarzane będą we własnych halach produkcyjnych RAFAKO w Raciborzu – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju. 

Produkcja rozpocznie się od spawania paneli ściany frontowej przegrzewacza naściennego, następnie z przesunięciem około 3-4 tygodni będą wchodziły do produkcji ściany boczne, a w dalszej kolejności ściana tylna przegrzewacza. W połowie lipca planowane jest rozpoczęcie gięcia wężownic podgrzewacza wody pierwszego stopnia. 

Największe zaangażowanie produkcji planowane jest na początek listopada br., ale poziom pełnej mocy wytwórczej będzie utrzymywał się do końca października 2016 roku – informuje Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO. Zakończenie produkcji części ciśnieniowej kotła planowane jest na koniec kwietna 2017 r.

Projekt kotła dla jaworznickiego bloku uwzględnia sprawdzone rozwiązania technologiczne najnowszej generacji. Rozwój technologii budowy kotłów przepływowych na nadkrytyczne parametry pary oraz zwiększenie parametrów pary do temperatury i ciśnienia rzędu 600-620°C i 280-300 bar pociąga za sobą konieczność stosowania nowoczesnych stali na część ciśnieniową kotła – wyjaśnia Albert Kępka, prezes TAURON Wytwarzanie. 

Główne materiały użyte w trakcie wytwarzania to stal 13CrMo4-5 na ściany szczelne i wężownice podgrzewacza wody oraz 10CrMo910, T91 oraz materiały austenityczne na przegrzewacze pary. Na większość komór i rurociągów łączących przewidziano materiał P91 i P92. Z uwagi na wysoką sprawność kotła część kluczowych materiałów zamówiono ze zwiększonymi wymaganiami niż wynika to ze standardu w normach przedmiotowych. 

Parametry kotła

Kocioł pyłowy, przepływowy, z wtórnym przegrzewem pary, o sylwetce wieżowej, na węgiel kamienny. Kocioł zostanie wyposażony w układ 4+1 (1 rezerwowy) młynów węglowych, misowo-rolkowych. Palniki węglowe będą zabudowane w układzie tangencjonalnym z możliwością uchyłu w celu zminimalizowania wpływu zmiany paliwa na uzyskiwanie najlepszych osiągów.

Sprawność cieplna kotła - 94,01 proc.

Wydajność cieplna kotła (100 proc. WMT) - 1728,5 MWt

Ilość spalanego węgla (100 proc. WMT) - 342,5 t/h

Dane gabarytowe kotła:

- wysokość - ~124 m (poziom rusztu nośnego)

- szerokość – 19,8 m

- głęgokość – 19,8 m 

O inwestycji:

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja Grupy TAURON. Zgodnie z zapisami kontraktowymi prace potrwają 59 miesięcy. Blok do eksploatacji zostanie przekazany w 2019 r.

Inwestycja obejmuje budowę bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Umowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na wyprowadzenie mocy i przyłączenie bloku do rozdzielni 400 kV stacji Byczyna została już zawarta. 17 kwietnia 2014 r. podpisany został kontrakt z głównym wykonawcą bloku konsorcjum Rafako – Mostostal. 14 listopada plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Z początkiem marca rozpoczęto prace ziemne. 

Podstawowe parametry bloku:

paliwo podstawowe: węgiel kamienny

moc bloku brutto: 910 MWe

sprawność bloku netto: 45,9 %

temperatura pary świeżej: 600 °C

temperatura pary wtórnej: 610 °C

ciśnienie pary świeżej: 27,5 MPa

wyprowadzenie mocy na napięcie: 400 kV

 

Efekt ekologiczny:

(porównanie emisji na MWh starych bloków 120MW i bloku 910MW): 

Stare 120MW                nowy blok 910 MW                   redukcja na MWh

Pył                   0,22 kg                        0,02 kg                                    - 91%

SO2                  6,40 kg                        0,4 kg                                      - 95%

NOx                  2,23 kg                        0,4 kg                                      - 82%

CO2                  950 kg                         692 kg                                     - 28%

 

Kalendarium:

III kwartał 2011 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

II kwartał 2012 r. – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

I kwartał 2013 r. – wybór Generalnego Wykonawcy

II kwartał 2014 r.– podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

IV kwartał 2014 r. - przekazanie terenu budowy Głównemu Wykonawcy

I kwartał 2015 r. – zatwierdzenie Projektu Podstawowego Bloku

I kwartał 2015 r. – rozpoczęcie prac ziemnych

  

Kamienie milowe projektu:

III kwartał 2018 r. – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

Rozpoczela sie produkcja kotla dla bloku 910MW.JPG

Rozmiar 5.5 MB 4368x2912 pikseli

1 / 2

Rozpoczela sie produkcja kotla dla bloku 910MW.JPG

02.07.2015

Rozpoczela sie produkcja kotla dla bloku 910MW.JPG

Pobierz JPG (5.5 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.