TAURON: Podwyższenie programu emisji obligacji o 700 mln PLN

TAURON Polska Energia podpisał 10 lipca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy programowej dotyczący organizacji programu emisji obligacji. Na mocy zawartego aneksu kwota programu emisji obligacji wzrosła  z poziomu 1 mld zł do 1,7 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, przede wszystkim w obszarach dystrybucji i wytwarzania, zgodnie ze strategią rozwoju Grupy TAURON. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach programu „Inwestycje Polskie”.

Zwiększenie kwoty programu emisji obligacji z 2013 r. jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jest to atrakcyjny dla nas instrument, z korzystnym oprocentowaniem i długim terminem wykupu, który jest dostosowany do długoterminowego charakteru realizowanych projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Warto przypomnieć, że zgodnie z modelem biznesowym Grupy TAURON spółka holdingowa jest odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla spółek naszej grupy kapitałowej – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Jesteśmy zadowoleni, że po raz kolejny TAURON Polska Energia zaufał nam i możemy dalej rozwijać naszą współpracę. Dla państwowego banku rozwoju, jakim jest BGK jest to kontynuacja działań polegających na wspieraniu strategicznych dla Polski projektów inwestycyjnych – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program emisji obligacji dla Grupy TAURON jest jednym z największych tego typu programów uruchomionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dzisiejsze zwiększenie jego wartości po raz kolejny potwierdza, że TAURON jest wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Wysokość programu emisji obligacji o maksymalnie 15-letnim okresie zapadalności z sześciomiesięcznymi okresami  płatności odsetek wynosi 1,7 mld zł. W ramach kwoty, o którą zwiększony został program emisji obligacji, na dzień zawarcia aneksu gwarancją emisji objęta została kwota 300 mln zł. Struktura finansowa przewiduje emisję obligacji w seriach w latach 2015-2016, z terminami wykupu przypadającymi od 2020 do 2029 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.