TAURON i PIR podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą bloku w Łagiszy

TAURON Wytwarzanie oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały 13 lipca umowę dotyczącą inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Szacowana wartość przedsięwzięcia przekroczy 1,5 miliarda złotych.

Celem umowy jest wspólna realizacja projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Zgodnie z harmonogramem inwestycji jednostka rozpocznie pracę w połowie 2019 r.

To nasza kolejna – obok m.in. bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie – duża inwestycja w odtworzenie mocy wytwórczych. Celem projektu jest budowa i eksploatacja nowoczesnego, wysokosprawnego bloku energetycznego, który będzie jednostką systemową produkującą energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Nowa jednostka zastąpi nieefektywne i wyeksploatowane bloki. Strategia zakładająca odbudowę mocy elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrowni Łagisza uzasadniona jest istniejącym i perspektywicznym, stabilnym rynkiem ciepła i energii elektrycznej oraz możliwą do wykorzystania infrastrukturą elektrowni. Projekt przyczyni się do dalszej dywersyfikacji paliw w naszych źródłach wytwórczych.

TAURON oraz PIR zawiążą spółkę celową, której zadaniem będzie finansowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz w dalszej kolejności eksploatacja bloku energetycznego. Finansowanie zostanie zapewnione przez Grupę TAURON i Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PIR w formie długoterminowego instrumentu kapitałowego, w wysokości 750 milionów złotych.

- Modernizacja infrastruktury energetycznej oraz finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw to strategiczne obszary działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych. Poprzez finansowanie inwestycji Grupy TAURON kapitałem z zarządzanego przez PIR funduszu zrealizujemy dwa ważne cele. Z jednej strony inwestycja zagwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w bardziej efektywnym procesie technologicznym. Z drugiej, zastosowanie najnowocześniejszych, wysokosprawnych rozwiązań w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców aglomeracji śląskiej poprzez większą dbałość o ochronę środowiska naturalnego – mówi Jerzy Góra, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza jest jedną z największych inwestycji Grupy TAURON w województwie śląskim i zarazem jednym z największych tego typu projektów realizowanych obecnie w Polsce. W szczycie prac przy budowie bloku w Elektrowni Łagisza zatrudnionych będzie około 500 osób.

Elektrownia Łagisza jest aktualnie jednym z podstawowych źródeł zasilania w ciepło osiedli mieszkaniowych w Będzinie i Dąbrowie Górniczej, a w przyszłości, po roku 2017 r., w Sosnowcu (dzielnice Środula i Zagórze). Przeprowadzone analizy potwierdzają istnienie stabilnego rynku ciepła w perspektywie po 2016 r. w rejonie działania Elektrowni Łagisza na poziomie około 250 MWt.

 

***

O inwestycji:

Na inwestycję składa się budowa bloku energetycznego klasy 413 MWe z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi urządzeniami pomocniczymi i przyłączeniami. Nowa jednostka będzie działała w oparciu o jedną turbinę parową, turbinę gazową oraz kocioł odzysknicowy. Blok będzie wysokosprawną jednostką systemową (co najmniej 58 proc. sprawności netto) odpowiedzialną za generację energii elektrycznej i ciepła. Będzie też spełniał wszystkie wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Ponadto wyposażony zostanie w człon ciepłowniczy o mocy 250 MWt, pełniący rolę źródła ciepła dla klientów korzystających z zasobów Elektrowni Łagisza oraz źródła wody i pary technologicznej na potrzeby pracującego w elektrowni bloku węglowego o mocy 460 MWe.

 

Paliwo podstawowe

gaz ziemny

Moc bloku brutto

ok. 450 MWe

Sprawność wytwarzania e.e.

58%

Moc członu ciepłowniczego

266 MWt

Wskaźnik emisji CO2

0,3 Mg/MWh

Szacowane zużycie gazu

77 tys. Nm3/h

Szacowana produkcja e.e.

2600 GWh/rok

 

 

Projekt obecnie jest we wstępnej fazie realizacji. Po przeprowadzeniu prac analitycznych (ekonomiczno-technicznych), na podstawie których została zarekomendowana do realizacji technologia gazowo-parowa, spółka ogłosiła i przeprowadziła przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz udział w organizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe. W wyniku publicznego przetargu nieograniczonego, 9 kwietnia 2014 r. wybrana została oferta firmy ILF Consulting Engineers Polska.

25 lutego w drodze publicznego postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie nieograniczonym, wyłoniony został inżynier kontraktu. Wyboru dokonano spośród pięciu złożonych i zakwalifikowanych ofert. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez konsorcjum, którego liderem jest OTS-IP.

20 listopada ubiegłego roku TAURON Wytwarzanie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji – w formule „pod klucz” – nowego bloku gazowo-parowego (z długoterminową umową serwisową) o mocy 400-500 MWe i ok. 250 MWt, wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą. W wyznaczonym terminie, tj. do 30 stycznia 2015 r., 10 firm złożyło wnioski o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonawcę bloku w Łagiszy. 21 maja TAURON Wytwarzanie dokonał prekwalifikacji pięciu podmiotów, które zostaną dopuszczone do przetargu na budowę bloku.

Nowy blok w Elektrowni Łagisza będzie spełniał wymagania przepisów krajowych i UE w zakresie ochrony środowiska, jak również będzie spełniał wymagania, zasady i normy, które określa Najlepsza Dostępna Technika – BAT (Best Available Techniques).

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.