TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim

W zawartej 16 lipca ramowej umowie o współpracy TAURON Polska Energia i Uniwersytet Śląski określiły kierunki działań oraz wspólne inicjatywy o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, doradczym i promocyjnym na kolejne lata.

Głównym celem porozumienia jest optymalne wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy TAURON w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Korzyści z zacieśnienia współpracy będą czerpali zarówno studenci oraz kadra dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, jak i pracownicy Grupy TAURON. Na mocy porozumienia studenci oraz absolwenci uczelni będą mieli możliwość odbywania staży i praktyk w spółkach należących do Grupy TAURON. Z kolei pracownicy TAURONA będą mogli uczestniczyć w studiach podyplomowych, seminariach czy konferencjach organizowanych przez uczelnię.

– Współpraca przemysłu ze środowiskiem naukowym jest jednym z kluczowych elementów w budowaniu silnej gospodarki. Z tego względu Grupa TAURON prowadzi liczne projekty i inicjatywy wspólnie z uczelniami wyższymi, których profil nauczania jest zbieżny z profilem działalności naszej Grupy. Cieszymy się, że dziś do grona naszych akademickich partnerów formalnie dołączył Uniwersytet Śląski – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Współpraca z otoczeniem biznesowym jest niezwykle ważna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Uczelnia oferuje przede wszystkim wyniki innowacyjnych prac naukowych oraz profesjonalną kadrę, a przedsiębiorca, budując swoją przewagę konkurencyjną, potrzebuje rozwiązań gotowych do wdrożenia oraz wykształconych specjalistów. Z Grupą TAURON współpracujemy już bardzo długo i cieszymy się, że dziś oficjalnie naszym partnerem stała się tak ważna dla polskiej gospodarki Grupa – wyjaśnia prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego.

– W Grupie TAURON kładziemy duży akcent na innowacyjność. Dlatego też bardzo cenimy sobie współpracę z pracownikami naukowymi oraz studentami, którzy – będąc spoza organizacji – nierzadko mają świeże spojrzenie na kwestie, z którymi na co dzień stykamy się w naszej pracy. Połączenie akademickiego punktu widzenia z wiedzą i doświadczeniem pracowników Grupy TAURON jest dobrym punktem wyjścia do wspólnego tworzenia innowacyjnych rozwiązań – dodaje Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

To kolejna umowa o współpracy z uczelnią wyższą, którą TAURON podpisał w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W listopadzie ubiegłego roku spółka zawarła podobne porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach, w lutym tego roku – z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, natomiast w maju – z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą.

TAURON podpisał umowę ramową o współpracy - od lewej prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor UŚ oraz Dariusz Lubera, prezes TAURON Polska Energia.JPG

Rozmiar 4,9 MB 4664x3408 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.