Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON opublikowany

W doborze tematów do treści Raport zrównoważonego rozwoju , który został opracowany według najwyższych standardów raportowania, udział wzięło ponad 4,6 tys. klientów i pracowników Grupy. Dzięki interaktywnym rozwiązaniom, dokument kompleksowo prezentuje realizowaną strategię oraz liczne praktyki wdrożone w spółkach Grupy.

Raport zrównoważonego rozwoju za 2014 r. jest trzecim raportem społecznym TAURONA. Jego treść oparta została na filarach Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, tj. na bezpieczeństwie energetycznym, zorientowaniu na klientach, ochronie środowiska, podejściu do pracowników oraz zarządzaniu wpływem ekonomiczno-społecznym. Do każdego z obszarów przypisane zostały dobre praktyki, które w najlepszy sposób ilustrują podejście Grupy to poszczególnych kwestii.

Utrzymując wysoką jakość raportowania, przy opracowaniu treści raportu ponownie skorzystano z najlepszych międzynarodowych standardów. Zgodność ujętych w publikacji danych z wytycznymi Global Reporting Initiative – GRI G4 dodatkowo potwierdziła niezależna weryfikacja.

Na uwagę zasługuje również skala, na którą zostały przeprowadzone konsultacje z otoczeniem Grupy. W minionym roku w proces dialogu przy tworzeniu raportu zrównoważonego rozwoju zaangażowało się ponad 3,5 tys. interesariuszy Grupy TAURON, w ramach tegorocznych konsultacji liczba ta przekroczyła 4,6 tys. osób.

Opinia otoczenia jest dla nas bardzo ważna, ponieważ wyznacza kierunki w jakich powinniśmy podążać. Dzięki tak dużej liczbie odpowiedzi, które zebraliśmy w ramach konsultacji mamy poczucie, że poruszamy w naszym raporcie te zagadnienia, które są szczególnie ważne dla naszych interesariuszy. Dodatkowo szereg dobrych praktyk spółek Grupy TAURON, które prezentujemy, jest potwierdzeniem, że działalność pozafinansową traktujemy z równie wielką powagą jak działalność biznesową –  mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Ubiegłoroczny raport TAURONA został bardzo dobrze przyjęty na rynku. Jego interaktywność doceniła kapituła konkursu Raporty Społeczne 2014, przyznając „Wyróżnienie za odważne wykorzystanie Internetu” oraz sami internauci, którzy oddali na niego największą liczbę głosów („Nagroda Internautów”). Decyzja o umieszczeniu pełnej treści publikacji ponownie w świecie wirtualnym była naturalna dodano jednak nowe rozwiązania technologiczne. Strona została zbudowana zgodnie z technologią RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu dostosowuje się do ekranów o różnym rozmiarze (urządzenia stacjonarne, tablety, smartfony, itp.). Opracowanie zawiera również wiele udogodnień dla użytkowników takich jak m.in. importowanie wybranych danych do różnego formatu plików, robienie notatek czy ułatwienia dla osób niedowidzących. Dzięki temu użytkownicy mogą w swobodny sposób analizować treść, wykorzystując interaktywność raportu. Publikacja jest spójna z udostępnionym Raportem rocznym Grupy TAURON, którego pełna treść także została opublikowana w Internecie ( http://raportroczny2014.tauron.pl ).

Raport zrównoważonego rozwoju online dostępny jest pod adresem: http://raportcsr2014.tauron.pl/

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.