TAURON Dystrybucja: Kolejna stacja w technologii GIS

Dobiega końca modernizacja i rozbudowa jednej z największych rozdzielni wnętrzowych 110kV na terenie TAURON Dystrybucja. Nowoczesna rozdzielnia w Świebodzicach jest pierwszą w oddziale w Wałbrzychu i 21. w TAURON Dystrybucja, wybudowaną w technologii GIS.

Istotą technologii GIS (Gas Insulated Switchgear) jest użycie w urządzeniach rozdzielających energię elektryczną, gazu zwanego sześciofluorkiem siarki (SF6), zamiast tradycyjnie wykorzystywanego izolatora – powietrza. Gaz ten ma trzykrotnie lepsze od powietrza właściwości izolacyjne i dobrze gasi łuk elektryczny. Aparatura stacyjna, działająca w tej technologii, zajmuje znacznie mniej przestrzeni niż dotychczas stosowana, a ponadto pracuje stabilniej i niezawodniej.

Dzięki inwestycji w Świebodzicach, dotychczasowa napowietrzna rozdzielnia zostanie zastąpiona przez nowoczesną stację, z aparaturą umieszczoną wewnątrz budynku. Pozwoli to na bezpieczniejszą pracę, a zastosowanie nowoczesnej technologii sprawi, że będzie prawidłowo funkcjonować bez względu na warunki atmosferyczne. Rozdzielnia została umiejscowiona w 3-kondygnacyjnym budynku. Po przebudowie będzie zasilana z dwóch autotransformatorów: 400/110 kV oraz 220/110 kV.

Po przebudowie stacja została wyposażona w nowe, ekologiczne stanowiska transformatorów, oświetlenie terenu, ochronę techniczną, kamery, czujniki ruchu oraz bariery mikrofalowe. Wyprowadzenia wszystkich linii wysokiego napięcia zostały skablowane. Linie wyposażone są w system do lokalizacji zwarć na liniach napowietrznych.

Ze stacji Świebodzice zasilane są między innymi podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Wałbrzych, Żarów, Zawiszów, Strzegom i Jagodnik.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań poprawi warunki zasilania okolicznych miast i regionu, dzięki czemu znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia awarii na tym terenie.

Stacja Świebodzice od wewnątrz.jpg

Rozmiar 7,5 MB 3888x2592 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.