Nowi klienci, stacja Wanda jak nowa

Jedną z największych inwestycji energetycznych, prowadzonych obecnie przez TAURON Dystrybucja, jest modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Wanda w Krakowie. To jeden z trzech najbardziej strategicznych punktów zasilania miasta i aglomeracji krakowskiej, do którego dostarczana  jest energia z sieci przesyłowej, i dalej, liniami wysokiego napięcia, w gęstą sieć stacji energetycznych, zasilających całe miasto. 

Pierwszy, już zrealizowany etap modernizacji stacji, związany był z przyłączeniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który jest  największą tego typu jednostką w Małopolsce. Drugim ważnym zasilanym ze stacji obiektem, jest podstacja trakcyjna PKP Podłęże, związana z zasilaniem trasy kolei wysokich prędkości. Stacja Wanda zasiliła więc dwa ważne dla regionu duże obiekty gospodarcze, dlatego realizacja prac modernizacyjnych musiała być bardzo sprawnie przeprowadzona. Czas realizacji wyniósł niecałe dwa miesiące i obydwa podmioty już pracują.

Obecnie prowadzony jest drugi etap modernizacji, którego celem jest poprawa pewności zasilania dla klientów indywidualnych i przemysłowych w dzielnicy Nowa Huta oraz przyłączenie w następnych miesiącach kolejnych klientów. Będą to między innymi zakłady sanitarne w Krakowie. 

- Stacja Wanda to ważny obiekt dla Krakowa i Nowej Huty, ale także dla TAURONA. Prowadzenie prac na obiekcie było utrudnione, ponieważ stacja zasila też obiekty Huty ArcelorMittal i część prac trzeba było wykonywać w uzgodnieniu i w dostosowaniu do możliwości wyłączenia niektórych ciągów na terenie huty – mówi Paweł Mazur, dyrektor ds. majątku Oddziału TAURON Dystrybucja w Krakowie. - Mimo to udaje nam się realizować tą inwestycję w rekordowo krótkim czasie.  

Zastosowana technologia

Zakres modernizacji stacji Wanda był szeroki i objął: kompleksową budowę dwóch nowych pól liniowych 110 kV w zakresie: konstrukcji bramek, zabudowy odłączników szynowych wraz z napędami, zabudowy przekładników kombinowanych, odłączników liniowych z uziemnikami, szaf kablowych wraz z okablowaniem, kabli zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych, zabudowę wyłączników 110 kV w izolacji SF6, rozbudowę obwodów EAZ dla aparatury rozdzielni 110 kV i zabudowę układów pomiarowo – rozliczeniowych.

wanda3.jpg

Rozmiar 5,2 MB 5312x2988 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.