TAURON Wydobycie: Nowa inwestycja w ZG Sobieski

TAURON Wydobycie zakończył budowę pompy ciepła odzyskującej energię z wód dołowych. To obecnie najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania wody użytkowej. Wykorzystuje się tu bowiem naturalne ciepło zawarte w przyrodzie.

Inwestycja aktualnie jest na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie. W jej ramach w Zakładzie Górniczym Sobieski, ruch Sobieski w Jaworznie, wybudowano budynek stacji pomp ze studnią czerpną, zabudowano w pomieszczeniu technicznym nowej łaźni stację pomp ciepła oraz połączono oba obiekty magistralą przesyłową. Budynek stacji pomp ciepła ze studnią czerpną, w którym pracują dwie pompy obiegowe i jedna pompa zatapialna, połączono z kanałem wód dołowych.

Stacja pomp ciepła pracuje w układzie kaskadowym z wodą dołową pompowaną z szybu Sobieski III z poziomu 500 metrów pod ziemią. Lokalizacja nie jest przypadkowa, z uwagi na wysoką temperaturę źródła ciepła zakumulowanego w środowisku (obecnie wynosi ona 19,8°C), stacja pomp osiąga najwyższy współczynnik efektywności.

Na głębokości 1,20 m pod powierzchnią gruntu poprowadzono wykonaną z rur preizolowanych magistralę, za pomocą której pompy obiegowe pompują wodę o szacunkowej wielkości przepływu 68 m. sześc./godz. Dalej, woda zasila pięć kompletów wysokiej klasy dwusprężarkowych pomp ciepła. Zabudowane urządzenia są dostosowane do parametrów wody dołowej, zapewnią tym samym ciągłą pracę układu z niezmiennymi parametrami, tak aby była ona na zadanym poziomie.

Pompy ciepła posiadają całkowitą moc grzewczą 420 kW. Zabudowane urządzenia będą wytwarzać ciepłą wodę użytkową w dwóch niezależnych, rozdzielnych hydraulicznie kaskadach i podgrzewać ją do temperatury +55 st.C.

Ze zbiorników ciepła woda użytkowa będzie podawana do istniejącej instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, znajdującej się w łaźniach górniczych. W rejonie Sobieski pojemność zainstalowanych zasobników ciepłej wody użytkowej wynosi 63 m. sześc.

Pompa ciepła należy do nowoczesnych energooszczędnych instalacji, których eksploatacja jest szczególnie tania. Na podstawie oceny efektywności ekonomicznej zwrot nastąpi w szóstym roku po oddaniu instalacji do użytku, natomiast eksploatacja nowej instalacji zaplanowana jest na 18 lat.

Realizacja inwestycji pozwoli spółce nabyć prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej. Są one towarem giełdowym i podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie. Do zakupu tych praw zobowiązane prawnie są spółki obrotu i przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.