TAURON Ciepło z jednolitym systemem wynagradzania

Zarząd TAURON Ciepło i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali 10 września Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego negocjowanie rozpoczęło się po przejęciu przez TAURON Ciepło wszystkich aktywów ciepłowniczych Grupy TAURON. 

Do tej pory pracownicy TAURON Ciepło wynagradzani byli według ośmiu różnych, wieloskładnikowych systemów opartych na płacy zasadniczej i różnego rodzaju dodatkach opartych głównie o staż pracy w przedsiębiorstwie. Po wejściu w życie uzgodnionych regulacji wszyscy pracownicy zostaną objęci tymi samymi zasadami.  

Układ zbiorowy jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami związków zawodowych, co do utrzymania obecnych uprawnień, a celami biznesowymi spółki. Zarząd TAURON Ciepło dążył podczas negocjacji do ujednolicenia wynagrodzeń na podobnych stanowiskach przy równoczesnym uproszczeniu systemu. Dodatkowo celem było uzależnienie części wynagrodzenia od efektów pracy pracowników. 

- Wynegocjowany układ zbiorowy jest oparty o nowoczesny system wynagradzania. Zarząd dąży do tego aby wynagradzać za efekty pracy i stworzyć atrakcyjne warunki dla młodych ludzi, którzy dołączą w najbliższych latach do grona naszych pracowników w związku z planowanymi odejściami emerytalnymi ok. 30 proc. załogi. – mówi Henryk Borczyk prezes zarządu TAURON Ciepło

Zgodnie z układem zbiorowym podstawą wynagrodzenia jest płaca zasadnicza, której wysokość porównywana jest do śląskiego rynku pracy. Na tej podstawie, w oparciu o wartościowanie stanowisk, tworzona jest dla pracowników siatka płac.

Drugim najważniejszym składnikiem wynagrodzenia pracowników TAURON Ciepło stała się premia motywacyjna oparta o jasne i mierzalne kryteria dla pracowników oraz indywidualne zadania dla kierowników, co gwarantuje zaangażowanie całego personelu w realizację celów spółki.

Dodatki utrzymane jako odrębne składniki wynagrodzenia dotyczą specyfiki pracy w przemyśle, a w szczególności w branży energetycznej, czyli pracy zmianowej 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę lub w innych systemach zmianowych, wymaganych przy obsłudze urządzeń i zabezpieczeniu dostaw ciepła. Są to dodatki za pracę w święta, na drugiej i trzeciej zmianie lub za pełnienie dyżuru telefonicznego.

W przypadku nagród jubileuszowych zastosowano mechanizm wykupu, czyli wypłacenia najbliższego świadczenia zaraz po wejściu w życie układu zbiorowego i nie wypłacania go już w przyszłości. Zgodnie z ZUZP nagrody jubileuszowe zastąpi Pracowniczy Program Emerytalny.

Układ wejdzie w życie w styczniu 2016 r. pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód korporacyjnych i rejestracji układu przez Państwową Inspekcję Pracy.

TAURON Cieplo_podpisanie.jpg

Rozmiar 6,1 MB 6545x4363 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.