TAURON z Inwestycją roku

TAURON Polska Energia został uhonorowany przez Radę Programową Forum Energetycznego nagrodą „Inwestycja roku” za budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

 

Nagroda trafiła do TAURONA 7 września, podczas Forum Inwestycyjnego (imprezy towarzyszącej 25. Forum Ekonomicznego w Krynicy).

„Inwestycja ta przyczyni się do zmiany struktury mocy wytwórczych polskiej energetyki, podnosząc jej sprawność i efektywność. Jest to wyróżnienie za biznesową odwagę wyrażającą się w decyzjach  inwestycyjnych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki. TAURON po raz kolejny udowadnia, że w trudnych warunkach transformującej się gospodarki można odnieść sukces, dzięki odważnym inwestycjom i dobremu zarządzaniu. Warto podkreślić, że inwestycje TAURONA ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, automatyzację pracy sieci i rozwój diagnostyki sieciowej, przyłączanie nowych klientów, rozwój nowych technologii oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko” – podała w uzasadnieniu Rada Programowa Forum Energetycznego.

Nagrody Forum Inwestycyjnego są wręczane  od 2009 r.

Inwestycja w Elektrowni Jaworzno III buduje pozytywny wizerunek gospodarczy województwa śląskiego i świadczy o potencjale tej części kraju. Niech ta nagroda będzie symbolem uznania i poparcia dla działań w kluczowej branży, jaką jest energetyka, oraz wspierania nowoczesnego przemysłu – powiedział, wręczając nagrodę Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III należy do priorytetów w strategii korporacyjnej Grupy TAURON, zgodnie z którą odbudowujemy moce wytwórcze i zastępujemy wyeksploatowane bloki nowymi wysokosprawnymi jednostkami. Inwestycja w Jaworznie to wielkie przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne. Sam proces wyłaniania generalnego wykonawcy trwał trzy lata. Tym bardziej cieszy fakt, że budowa bloku już się rozpoczęła. Obecnie wszystkie prace przy realizacji największej inwestycji Grupy TAURON przebiegają zgodnie z harmonogramem. 14 listopada 2014 r. plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy – Grupie Rafako, a w marcu br. rozpoczęły się pierwsze prace ziemne. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. Planowane nakłady na jego budowę wyniosą ok. 6,2 mld zł – powiedział, obierając nagrodę, Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. 

 O Inwestycji

Budowa bloku węglowego o mocy 910 MW jest jednym z priorytetów w strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Po zakończeniu inwestycji poprawi się efektywność floty wytwórczej Grupy. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowego bloku energetycznego w oparciu o kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym z niskoemisyjną komorą spalania, przepływowy, na nadkrytyczne parametry pary oraz kondensacyjną turbinę parową sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną. Blok będzie podłączony do nowej rozdzielni 400 kV, wyprowadzającej energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Opalany węglem kamiennym blok energetyczny o wymaganej minimalnej sprawności 45 proc. netto będzie spełniał nie tylko surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ale również zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi normami polskimi jak również Unii Europejskiej. Ponadto projekt uwzględnia możliwość dobudowy w przyszłości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla (tzw. CCS Ready), co może mieć istotne znaczenie w związku z polityką Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2. 14 listopada 2014 r. plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy. Prace ziemne przy budowie bloku rozpoczęły się z początkiem marca br. Pierwszy etap wykopów pod fundamenty budynku głównego kotłowni i maszynowni oraz pod fundamenty chłodni kominowej został już zakończony. Ukończono prace związane z wykonaniem pali pod budynkami maszynowni, nawy elektrycznej i kotłowni. W lipcu rozpoczęła się budowa pylonów komunikacyjnych. Trwa wylewanie betonu pod fundament pierścienia chłodni kominowej. Do końca tego roku ukończona zostanie płyta fundamentowa kotła, nawy elektrycznej oraz dolna płyta fundamentowa maszynowni. Równolegle prowadzone są postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców gospodarek pomocniczych. Rafako, główny wykonawca inwestycji, 2 lipca fabryce w Raciborzu rozpoczął produkcję powierzchni ogrzewalnych kotła. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Zakres projektu

Kalendarium:

2011 r. – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

2012 r. – podpisanie umowy przyłączeniowej z PSE

2013 r. – wybór Generalnego Wykonawcy

2014 r.– podpisanie umowy z Głównym Wykonawcą

 Kamienie milowe projektu:

IV kwartał 2014 r. - przekazanie terenu budowy Wykonawcy

III kwartał 2018 r. – pierwsze rozpalenie kotła

IV kwartał 2018 r. – synchronizacja bloku z krajową siecią elektroenergetyczną

I kwartał 2019 r. – rozpoczęcie ruchu próbnego

I kwartał 2019 r. – przekazanie bloku do eksploatacji

II kwartał 2019 r. – rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej

Tauron inweestycja roku.jpg

Rozmiar 1.8 MB 5890x3932 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.