Oświadczenie TAURON Polska Energia

W związku z upublicznionymi w ostatnich dniach nieprecyzyjnymi informacjami na temat przebiegu procesu zakupu części aktywów KWK Brzeszcze oraz decyzji organów statutowych naszej spółki z tym związanych – Zarząd TAURON  Polska Energia informuje, że oferta przygotowana przez spółkę celową RSG została sporządzona po wnikliwej analizie wspomnianego zakładu górniczego, a Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki celowej.

Specjaliści z Grupy TAURON oraz eksperci zewnętrzni  przeprowadzili kompleksową ocenę aktywów KWK Brzeszcze, pozyskaliśmy wiarygodnych partnerów do projektu, zapewniających  m.in. odpowiedni poziom finansowania inwestycji planowanych w kopalni oraz zbyt na jej produkty. Spółka celowa RSG – zgodnie z warunkami postępowania ogłoszonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń – złożyła ofertę i od kilku tygodni bierzemy udział w negocjacjach. Wszelkie propozycje SRK są dokładnie przez nas analizowane. 24 września Rada Nadzorcza TAURON Polska Energia – w ramach swoich kompetencji wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych i statutu spółki – podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej RSG.

Rozpowszechnianie nieprecyzyjnych  informacji  na ten temat  stanowi  naszym zdaniem zagrożenie dla trwających  negocjacji.  Zwracamy się zatem do wszystkich stron uczestniczących w  procesie o respektowanie zasad postępowania ogłoszonych przez jego organizatorów.

Zarząd Tauron Polska Energia

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.