TAURON Wydobycie: Inwestycja ZG Janina w głównej fazie realizacji

Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu należy do strategicznych projektów inwestycyjnych Grupy TAURON. Z początkiem października rozpoczął się kolejny ważny etap realizacji inwestycji – wykonanie  podszybia szybu „Janina VI” na poziomie 800 m.

 Pogłębianie szybu „Janina VI” do docelowej głębokości 823 m trwa od września 2013 r. Obecnie jego głębokość wynosi 782 m. Wykonano także 259 m rury szybowej, co stanowi 86 proc. docelowego zakresu.

 Zakończone zostały już prace związane z wykonaniem obudowy betonowej kolumny wewnętrznej i po odtworzeniu zbrojenia (niezbędnego do dalszego pogłębiania) w październiku rozpoczęto dalsze pogłębianie szybu i wykonywanie podszybia na poziomie 800 m. Obecnie szyb odpowiada za doprowadzanie powietrza do poziomów 350 m, 500 m i 756 m, a docelowo do poziomu 800 m.

 Przewidywany termin realizacji zadania wraz z demontażem wszystkich urządzeń technologicznych i oddanie placu budowy do dalszego etapu prac przypada na czwarty  kwartał 2016 r. Następnie od 2017 r. rozpocznie się budowa infrastruktury powierzchniowej szybu „Janina VI” i górniczego wyciągu szybowego z klatką wielkogabarytową umożliwiającą transport materiałów, maszyn i urządzeń bez konieczności stosowania specjalnych pracochłonnych technologii. Realizacja wszystkich elementów projektu, planowana na czerwiec 2020 r., pozwoli na długotrwałe prowadzenie efektywnej eksploatacji nowo udostępnionych zasobów z dużą koncentracją wydobycia.

 O inwestycji

 „Budowa  poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu” ma kluczowe znaczenie w kontekście stopniowej likwidacji eksploatacji podpoziomowej, zmierzającej  do poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi. Pozwoli także na maksymalizację efektywnego czasu pracy w rejonach robót górniczych poprzez skrócenie czasu dojścia do rejonu prowadzonych robót oraz eksploatację wiodącego pokładu 207 charakteryzującego się węglem o wysokiej wartości energetycznej i bardzo dobrych parametrach jakościowych. Dzięki realizacji inwestycji żywotność Zakładu Górniczego Janina zostanie wydłużona do 2080 r., co umożliwi zatrudnienie dwóm pokoleniom mieszkańców okolicznych gmin.

 

Inwestycja TWd.JPG

Rozmiar 10.4 MB 4000x6000 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.