TAURON realizuje strategię inwestycyjną

TAURON realizuje plan inwestycyjny zawarty w „Strategii Korporacyjnej dla Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023”. Projekty inwestycyjne są finansowane ze środków własnych i zewnętrznych. Celem planowanego na listopad podniesienia kapitału jest wsparcie tego programu.

- TAURON prowadzi strategiczne projekty praktycznie we wszystkich obszarach biznesowych - od wydobycia, przez dystrybucję, wytwarzanie, po obsługę klienta. Naszymi priorytetami są odbudowa mocy wytwórczych, modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego oraz zabezpieczenie dostaw paliwa w ramach Grupy – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Przyjęta w 2014 r. strategia korporacyjna uwzględnia zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy w energetyce oraz określa główne kierunki inwestycyjne dla poszczególnych obszarów działalności Grupy. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł. W okresie 2014 r. – I poł. 2015 r. zrealizowano inwestycje o łącznej wartości prawie 5 mld zł. Większość tych środków została przeznaczona na inwestycje w obszarach dystrybucji i wytwarzania.

Do kluczowych projektów Grupy TAURON należą:

  • budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III,
  • budowa bloku gazowo - parowego klasy 413 MW w Elektrowni Łagisza,
  • inwestycje w rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwiające przyłączanie źródeł (w tym rozproszonych), a także sprostanie wyzwaniom wprowadzanej regulacji jakościowej,
  • inwestycje w źródła kogeneracyjne oraz modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczej,
  • inwestycje w górnictwie w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla istniejących i planowanych jednostek wytwórczych.

Realizacja planu inwestycyjnego w zamierzonym kształcie wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. 13 października zarząd TAURONA podjął decyzję o zwołaniu na 9 listopada Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym między innymi planuje się podwyższenie kapitału zakładowego o 400 mln złotych poprzez emisję 80 mln akcji niemych o wartości nominalnej 5 złotych każda.

Pozyskanie finansowania przez podniesienie kapitału zakładowego nie będzie miało negatywnego wpływu na wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA, który na koniec pierwszego półrocza 2015 r. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,93x. Dodatkowo takie działanie powinno być pozytywnie odebrane przez instytucje finansowe oraz wpłynąć na podwyższenie oceny zdolności kredytowych spółki poprzez poprawę relacji kapitałów własnych do zadłużenia zewnętrznego.

W przypadku uzyskania pozytywnych decyzji Walnego, kapitał zakładowy TAURONA wzrośnie do 9,16 mld złotych. Wkład na poczet podwyższenia kapitału zakładowego wniesie do spółki aportem Skarb Państwa w formie akcji będących w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Status prac przy kluczowych projektach

Inwestycja

Moc (MWe)

Moc (MWt)

Zaawansowanie prac (proc.)

Planowany termin zakończenia

Budowa bloku węglowego

w Elektrowni Jaworzno III

910

-

11

2019

Budowa bloku parowo-gazowego

w Elektrociepłowni Stalowa Wola

450

240

78

2016

Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego w ZW Tychy

50

86

78

2016

Elektrownia Jaworzno III – budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW

-

-

84

2016

Elektrownia Łaziska – budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW

-

-

96

2015

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Łagisza

413

266

2

2018

Budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina

-

-

23

2019

Budowa szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski

-

-

18

2022

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.