Energia TAURONA dla Dolnego i Górnego Śląska

Już po raz czwarty TAURON wygrał największy w Polsce przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla podmiotów zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym (GZM). Oferta TAURONA okazała się również po raz trzeci najlepsza w przetargu zorganizowanym przez Gminę Miejską Lubin. Wygrane przetargi obejmują sprzedaż energii w 2016 r. na poziomie ponad 645 GWh.

O skali wygranych przetargów świadczy nie tylko wolumen energii, który stanowi ponad 2 proc. rocznej sprzedaży Grupy TAURON. Wrażenie robi również liczba punktów poboru, do których dostarczana będzie energia elektryczna: 12 195 w GZM oraz 13 308 w Lubinie. Postępowanie przetargowe dotyczyło w obu przypadkach zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej m.in. na potrzeby obiektów komunalnych, budynków administracyjnych, oświatowych oraz oświetlenia ulicznego.

Ze względu na korzyści, jakie płyną ze wspólnego zamawiania energii elektrycznej w ramach przetargów, z roku na rok samorządowe grupy zakupowe powiększają się o kolejne podmioty, a więc zwiększa się wolumen kontraktowanej energii. Na 2015 r. GZM kontraktował ponad 385 GWh energii, na 2016 r. o 60 GWh więcej.

Wygrane w przetargach, zwłaszcza tak dużych, cieszą podwójnie. Po pierwsze, umacniają pozycję Grupy TAURON na rynku energii elektrycznej. Po drugie, potwierdzają, że możemy zapewnić swoim klientom atrakcyjne ceny, bo dysponujemy odpowiednim mixem technologii wytwórczych – mówi Rafał Soja, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Ale nie zamierzamy poprzestać na ubieganiu się o wygraną w największych przetargach. Jak co roku, będziemy również walczyć o możliwość podpisania mniejszych kontraktów. Każda umowa przetargowa jest kolejnym, stabilnym źródłem przychodów Grupy TAURON – podkreśla Rafał Soja.

Grupa TAURON uczestniczy w przetargach od wielu lat i co roku kontraktuje w ten sposób znaczącą część wolumenu energii elektrycznej. Z tej metody wyboru najlepszych ofert korzystają nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również niektórzy klienci biznesowi.

W okresie jesiennym rozstrzygana jest w Polsce większość przetargów na zakup energii elektrycznej na kolejny rok. Jestem przekonany, że i tym razem będzie to dla nas „złota jesień” - dodaje Rafał Soja.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.