TAURON poprawia efektywność

Zarząd TAURON Polska Energia prowadzi działania, które pozytywnie wpłyną na sytuację finansową Grupy i pozwolą na poprawę - na stabilną - perspektywy ratingu kredytowego Fitch (BBB). Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 przynosi wyższe oszczędności niż planowano. Wkrótce ruszy kolejny.  

Fitch podtrzymał 27 października długoterminowy rating spółki na poziomie BBB i zmienił jego perspektywę do „negatywnej" ze „stabilnej". Zmianę tę uzasadniono – niezależnym od Grupy, określonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – niższym wskaźnikiem WACC w segmencie dystrybucji energii począwszy od 2016 roku oraz planowaną akwizycją w obszarze wydobycia. Równocześnie Fitch podkreślił, że negatywny wpływ tych dwóch czynników będzie częściowo ograniczony dzięki planowanemu podwyższeniu kapitału i związaną z nim emisją akcji niemych, które mają trafić do Skarbu Państwa. Fitch zapowiedział także możliwość przywrócenia ratingowi perspektywy stabilnej, jeśli Grupa TAURON dostosuje program inwestycyjny do planowanej sytuacji płynnościowej.

– TAURON prowadzi działania, które pozwolą na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Zamierzamy elastycznie podchodzić do realizacji inwestycji i dostosowywać je do możliwości finansowych Grupy. Pracujemy też nad nowym programem obligacji, który umożliwi refinansowanie zapadającego w grudniu przyszłego roku zadłużenia w wysokości 3 mld zł oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych – mówi Anna Striżyk, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w TAURON Polska Energia.

W Grupie TAURON realizowany jest również program poprawy efektywności na lata 2013-2015.

 – Osiągnięte oszczędności będą wyższe niż pierwotnie zakładała spółka. Wkrótce wdrożymy kolejny ambitny program oszczędnościowy na najbliższe trzy lata, który pozwoli Grupie TAURON dostosować się do trudnych warunków rynkowych i realizować program inwestycyjny – informuje Anna Striżyk.

Po pierwszym półroczu br. program poprawy efektywności na lata 2013-2015 przyniósł ok. 970 mln zł oszczędności, wobec planowanych 864 mln zł w całym okresie programu.

TAURON spodziewa się również korzystniejszych rozwiązań w zakresie operacyjnej rezerwy mocy oraz wprowadzenia mechanizmów związanych z rynkiem mocy.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.