TAURON Wydobycie: 129 pracowników przystąpiło do PDO

Pracownicy TAURON Wydobycie od sierpnia mogli skorzystać z propozycji programu dobrowolnych odejść. Ostatecznie z firmy odejdzie 129 osób, zatrudnienie w dwóch kopalniach spółki (Janina w Libiążu, Sobieski w Jaworznie) na początku 2016 r. nieznacznie przekroczy 5,5 tys. osób.

Celem realizowanego w spółce wydobywczej Grupy TAURON dwumiesięcznego programu dobrowolnych odejść była optymalizacja zatrudnienia we wszystkich obszarach działalności poprzez dostosowanie go do aktualnych i prognozowanych uwarunkowań rynkowych oraz poprawa efektywności spółki.

– Program przyczyni się do ograniczenia kosztów pracy przy jednoczesnym zachowaniu spokoju społecznego i utrzymaniu pozytywnego wizerunku TAURON Wydobycie jako solidnego pracodawcy  – ocenia Łukasz Brzózka, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

PDO obowiązywał od 6 sierpnia do 15 października. Adresowany był głównie do pracowników w wieku przedemerytalnym. W jego ramach chętni mogli wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w zamian za co przysługuje im świadczenie w wysokości uzależnionej od daty nabycia uprawnień emerytalnych oraz terminu złożenia wniosku. Do programu zgłosiło się 65 pracowników, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2016-2019 oraz 64 pracowników nabywających uprawnienia emerytalne po 2019 r.

W TAURON Wydobycie pracuje obecnie 5621 pracowników.

TAURON Wydobycie SA od 2007 r. wchodzi w skład Grupy TAURON. Spółka składa się z dwóch zakładów górniczych: Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie. Firma, zdefiniowana jest jako Obszar Wydobycie, stanowi jedno z ogniw modelu biznesowego Grupy TAURON. Zakład Górniczy Sobieski wydobywa węgiel ze złoża objętego obszarem górniczym o powierzchni ponad 59 km2. Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni ponad 62 km2.  

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.