TAURON otrzymał zgodę UOKiK na zakup Brzeszcz

TAURON Polska Energia otrzymał – zgodnie ze złożonym wnioskiem – decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielającą bezwarunkowej zgody na koncentrację, tj. nabycie przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON (spółkę w 100 proc. zależną od TAURONA) części zakładu górniczego w Brzeszczach.

Wcześniej udzielone zostały również zgody korporacyjne (walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz organów Nowe Brzeszcze Grupa TAURON i TAURON Polska Energia) wymagane do zawarcia umowy kupna oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Obecnie spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON prowadzi działania mające na celu uzyskanie decyzji Ministra Środowiska o przeniesieniu na jej rzecz koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża "Brzeszcze" oraz innych decyzji z tym związanych.

Spółka celowa z Grupy TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze 19 października. Tego samego dnia zarząd spółki celowej zawarł z organizacjami związkowymi z Brzeszcz porozumienie ustalające warunki przejścia załogi kopalni oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia. Strony wynegocjują w przyszłości nowy układ zbiorowy wprowadzający motywacyjny system wynagrodzeń.

Dzięki nabyciu KWK Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy TAURON w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.