TAURON ma zabezpieczone finansowanie inwestycji

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia, które odbyło się 8 grudnia, akcjonariusze nie zdecydowali się na podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji niemych. Spółka będzie realizować program inwestycyjny na dotychczasowych zasadach, tj. finansując go z emisji obligacji, kredytów i środków własnych.

– Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. W ostatnich tygodniach zabezpieczyliśmy finansowanie w postaci programu emisji obligacji z bankami komercyjnymi i BGK na łączną kwotę blisko 6,7 mld zł. Akceptujemy decyzję naszych akcjonariuszy i byliśmy na taką sytuację przygotowani – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach nie tylko zabezpieczyliśmy refinansowanie Grupy, ale też warunki podwyższenia kapitału istotnie się pogorszyły. Zanotowany w ostatnich tygodniach na GPW spadek kursu akcji PKO BP, które miały zostać wniesione do TAURONA przez Skarb Państwa, sprawił, że dziś wartość tej emisji byłaby o kilkadziesiąt milionów złotych niższa od pierwotnych planów – dodaje.

24 listopada TAURON pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki. Wcześniej – 20 listopada – spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, dzięki czemu gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł. Obie umowy gwarantują dopuszczalny wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, co zwiększa bezpieczeństwo Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych, który przypada na najbliższe trzy lata. Wskaźnik dług netto/EBITDA po trzecim kwartale 2015 r. wynosi 1,97x.

Od 2016 r. TAURON planuje też realizację kolejnego programu poprawy efektywności. Kończą się intensywne prace nad programem, który powinien przynieść co najmniej 1 mld zł oszczędności w latach 2016-2018. – Optymalizacja kosztów i zwiększanie efektywności mają istotny pozytywny wpływ na sytuację spółki i osiągane wyniki finansowe. Warto też przypomnieć, że obowiązujący obecnie program poprawy efektywności (obejmujący lata 2013-2015) już po trzecim kwartale bieżącego roku przyniósł prawie 1,1 mld oszczędności wobec zaplanowanych do końca tego roku 864 mln zł – mówi prezes Jerzy Kurella.

Spółka – zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami – planuje też elastyczne podejście do programu inwestycyjnego i chce skoncentrować się na projektach o najwyższej stopie zwrotu i najważniejszych z perspektywy strategii Grupy. Program będzie uwzględniał aktualną sytuację na rynku energetycznym i możliwości finansowe Grupy.

Korzystna dla Grupy TAURON jest również informacja o niższej od oczekiwanej obniżce średnioważonego zwrotu kapitału (WACC), która została opublikowana pod koniec listopada przez URE. Od stycznia 2016 r. WACC wyniesie 5,675%, wobec planowanego 5,279%

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.